Byrådet i Oslo foreslår å tilbakebetale også deler av eiendomsskatten for 2017

Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake rundt 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017.

Politikk

Nylig konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig.Kommunen økte skattesatsen fra 2 til 3 promille i 2017.Når byrådet fremmer sak til bystyret om tilbakebetaling for 2016, vil byrådet også foreslå at skattevedtaket fra 2017 rettes slik Oslo-borgere får tilbakebetalt differansen mellom 2 og 3 promille i skattesats for dette året.Dette vil utgjøre 148 millioner kroner pluss renter, totalt omtrent 150 millioner kroner, opplyser finansbyråd Robert Steen.

eiendomsskatt
oslo kommune
Nyheter
Politikk