EU og Sveits har i lang tid forsøkt å rydde opp i det kompliserte forholdet seg imellom. Sveits, som ikke er medlem av EU, er tilknyttet unionen gjennom rundt 120 separate avtaler.Rammeavtalen de to partene har forhandlet fram, har til formål å erstatte alle disse avtalene med én avtale.EU hadde truet med å avslutte sin anerkjennelse av sveitsiske børser som likestilte EU-børser dersom Sveits ikke signerte avtalen.Rammeavtalen har skapt dyp splittelse i Sveits. Striden om avtalen dreier seg blant annet om fri bevegelighet for personer, regler for statsstøtte og et ønske om en grad av uavhengighet fra EU-domstolen.Konsekvensen for Sveits av at EU avslutter den anerkjennelsen av børsene i landet, er at aksjemeglere i EU ikke kan handle med sveitsiske aksjer.Da fristen EU satte nærmet seg, svarte det sveitsiske finansdepartementet med å iverksette tiltak for å beskytte aksjemarkedet sitt mot utestengelsen. De satt blant annet foten ned for at EU kan handle med sveitsiske aksjer.Rundt 30 prosent av tungvekterne på den sveitsiske børsen blir handlet utenfor landets grenser.har tidligere meldt at investorer i EU fortsatt kan handle med sveitsiske aksjer, men bare gjennom meglere knyttet til børsen i Zürich.Avtalen ville blant annet ført til at Sveits fikk følge visse endringer i EU-reguleringer og ville binde rettsavgjørelser til EU-domstolen.(©NTB)