Fire av ti ønsker høyhastighetstog mellom norske storbyer

41 prosent av de spurte i en undersøkelse sier de er enige i at det bør bygges ut høyhastighetsbaner mellom de største byene i Norge.

Politikk

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter. I undersøkelsen har de 1.041 som har svart, fått forelagt påstanden «Norge bør ta seg råd til å bygge høyhastighetstog mellom Oslo, Bergen og Trondheim».Mens 41 prosent er enige i påstanden, svarer 8 prosent at de er «helt uenige», skriver avisen. I Oslo sier 54 prosent at de støtter slik utbygging.I den politiske plattformen som de fire regjeringspartiene fremforhandlet på Granavollen i januar, heter det at det skal igangsettes «strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med Nasjonal transportplan».- Det er veldig bra at det norske folk støtter et slikt tiltak, sier nestleder Jon Gunnes (V) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.I 2012 konkluderte den såkalte Høyhastighetsutredningen med at det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge, men at investeringene kan komme opp i nærmere 1.000 milliarder kroner.(©NTB)

høyhastighetstog
vy
Nyheter
Politikk