Hva Boris Johnson vil bety for Brexit

Nå som Boris Johnson tiltrer som statsminister frykter mange at et "No deal" Brexit kan være på trappene 

Politikk

Det er uten tvil et spørsmål som kommer til å gi Johnson hodepine når han tiltrer som statsminister, og det er Brexit. Nettopp Brexit kostet tidligere statsminister Theresa May jobben ettersom May ikke kom til enighet med hverken parlamentet eller EU. Johnson har vært en av de fremste supporterne til å forlate EU, selv om mange har stilt spørsmål til hvor Johnsons virkelige insentiver ligger. I en artikkel som riktignok ikke ble publisert, argumenterte Johnson for å forbli i unionen. Oppmerksomheten rettes nå mot hva Johnson skal gjøre med det som etterhvert har utviklet seg til å bli et vedvarende politisk rot uten en åpenbar løsning. Må overholde 31. oktober fristDen nyvalgte statsministeren har allerede skapt oppstyr med uttalelsen “do or die, come what may”, selv om det betyr at landet forlater unionen uten en avtale på plass. Et brexit uten en spesifikk avtale på plass ses av mange som et verst tenkelig scenario ettersom påvirkede parter ikke får muligheten til å tilvenne seg et liv utenfor unionen. Frykt for at en avtale presses gjennomDet fryktes nå at Johnson vil prøve å ta snarveier med parlamentet, eller be om “prorogue” på veien mot en avtale for å presse gjennom et “no deal” Brexit. Under en “prorogue” stenges parlamentet slik at parlamentsmedlemmer ikke får stemt. I teorien kan Johnson forårsake en “prorogue” gitt at han får medhold fra dronningen. På den måte øker sannsynligheten betydelig for å gjennomføre et “no deal” Brexit, ettersom majoriteten av parlamentsmedlemmene er i mot å forlate unionen uten en avtale på plass. Johnson har ifølge BBC ikke utelukket muligheten.

boris johnson
brexit
Nyheter
Politikk