Regjeringen tjener milliarder på karbonkvotesalg

Mens Norge har ventet på å kunne selge karbonkvoter som har hopet seg opp, har prisen blitt mer enn femdoblet. Det bidrar til milliardinntekter.

Politikk

Fore en drøy måned siden kunne staten innkassere 62 millioner kroner på det første kvotesalget, skriver Dagens Næringsliv.Siden 2013 har Norge fått tildelt karbonkvoter fra EU, men som EØS-medlem har det ikke bare vært enkelt å bli knyttet til auksjonsplattformen der disse kvotene handles. Først i år var alt klart for å begynne å selge. Og mens tiden har gått, har prisene steget.- Noen ganger har man flaks, og Norge har hatt det til gagns, sier kabonanalytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv.Med en åpen salgskanal, kan regjeringen legge inn 6,7 milliarder mer på inntektssiden i statsbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett er det bare planlagt å selge halvparten så mange kvoter som det opprinnelige budsjettet la opp til, og inntektene er justert ned til 4,6 milliarder.- Det er god muligheter for at inntektene blir større enn budsjettert, sier Sørhus. Prisene har nemlig steget ytterligere de siste ukene.Pengene fra kvotesalg er ikke øremerket til noe bestemt formål i statsbudsjettet, men går inn i den store potten, opplyser Finansdepartementet.(©NTB)

klimakvoter
regjeringen
Nyheter
Politikk