Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 25. juli 2019.Ingen ble overrasket da Boris Johnson ble valgt til ny statsminister i Storbritannia. Han fikk en overveldende del av de konservative velgerne bak seg, og spørsmålet var bare hvor stor seieren skulle bli.Boris Johnson vil få Storbritannia ut av EU innen den 31. oktober, koste hva det koste vil.Veldig mange økonomer og eksperter på internasjonal handel mener at Brexit vil bli en økonomisk katastrofe for det britiske folket, og at det vil gi store negative konsekvenser for Norge, som har en stor samhandel med Storbritannia. Varestrømmer stopper opp ved grensene, og investeringene vil gå ned.Dette følger selvfølgelig Norges Bank nøye, og rentesettingen (pengepolitikken) vil bli tilpasset dette. Går det riktig ille, kan Norges Bank sette styringsrenten ned fra 1,25 prosent i stedet for å sette den opp til 1,50 prosent (slik Norges Banks rentebane viser).Dagsavisen har liten eller null tillit til Øystein ­Olsen og styret i Norges Bank. Avisen skriver at «det er ikke bra hvis Norges Bank lar det gå prestisje i å holde løftet om at renta skal opp for enhver pris».Selvfølgelig vil ikke Norges Bank sette opp styringsrenten for «enhver pris».Det er en banal måte å vurdere Øystein Olsen på. Han er bedre enn som så.Norges Bank må se på de enkelte deler av real­økonomien, og veldig mye tyder på at Norge, mye på grunn av oljeinvesteringene og oppgangen i olje­prisene, har en særnorsk høykonjunktur. Det er lite kapasitet å gå på. En arbeidsledighet på litt over 2 prosent sier mye.Dagsavisen skriver at «det er nok nå, Olsen» og hevder at det er mange «rentehauker» der ute som «aldri gir seg med å mase om at renta må opp».Vi tror man skal lete godt for å finne disse haukene. Alle ser at verdensøkonomien og vekstutsiktene er svakere enn for bare noen måneder siden. Tvert imot har samfunnsøkonomen Jan Andreassen ment at Norges Bank må sette renten ned mot null, og han har vel fått mer vann på mølla etter Boris Johnsons seier.At Norges Bank nå må kjøle ned økonomien er fortsatt en vurdering, men behovet kan være litt mindre nå. Vårt poeng er at det ikke finnes mange indikatorer som tyder på en svakere økonomi.Dagsavisen kan ha blitt påvirket eller preget av direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som er redd for at nye renteøkninger vil gi en sterkere kronekurs og derved svekke norsk eksport, men realiteten er at kronekursen det siste året har vært langt svakere enn de fleste eksperter forventet. Noen marginale renteøkninger har ikke fått kursen mye i været.Norsk industri og reiseliv har frydet seg.Norges Bank kan selvfølgelig bomme i rentesettingen, men det som skjer i Storbritannia er en vekker for alle.Det blir nok flere duer enn hauker.