USA innfører mer toll

Innfører nye toller på fabrikkert strukturelt stål fra Mexico og Kina.

Politikk

USA innfører nye innledende toller på fabrikkert strukturelt stål fra Mexico og Kina som de mener er urettferdig subsidiert.Det fremgår av en melding fra det amerikanske handelsdepartementet mandag.Departementet vil instruere toll- og grensebeskyttelsen i landet om å kreve kontanter fra importører av fabrikkert strukturelt stål fra de to landene, heter det i meldingen.Det meksikanske finansdepartementet sier de foreløpige tollene fra USA ikke har sammenheng med tidligere toller på stål, skriver Reuters.USA har også undersøkt om Canada subsidierer fabrikkert strukturelt stål, men departementet fant ut at det ikke var tilfellet.Det amerikanske handelsdepartementet skal ta en endelig beslutning på tollsatsene i november.

usa
handelskrig
toll
Nyheter
Politikk