EU gir 5,5 milliarder til kamp mot aids, malaria og tuberkulose

EU skal gi 550 millioner euro til The Gobal Fund for å bidra til å bekjempe aids, malaria og tuberkulose og dermed redde millioner av liv.

Bidraget, som ble gjort kjent lørdag, tilsvarer nærmere 5,5 milliarder kroner.– EU har støttet fondet siden det ble stiftet, i en tid da det virket umulig å overvinne aids, tuberkulose og malaria. I dag kunngjør vi et rekordstort bidrag og håper det internasjonale samfunnet vil følge opp og styrke kampen for å oppfylle fondets mål om å utrydde disse epidemiene innen 2030, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i en pressemelding .Fondets mål er å skaffe 12,6 milliarder euro til å bruke i årene 2020–2022. Innen 2023 skal disse pengene hjelpe til med å redde 16 millioner liv, unngå 234 millioner smittetilfeller, halvere dødeligheten som følge av aids, malaria og tuberkulose og styrke helsevesen.Siden fondet ble grunnlagt i 2002, har det bidratt til å redde 27 millioner liv. I den perioden har EU bidratt med til sammen 2,3 milliarder euro.Norge er fondets 11. største offentlig giver og har bidratt med 7,27 milliarder kroner så langt. Det siste bidraget var på 2 milliarder for årene 2017–2019.(©NTB)