Kirkevergen i Tromsø vil overta kommunens eiendommer

Kirkevergen i Tromsø krever at 30 eiendommer overføres fra kommunen til kirken, som en følge av splittelsen mellom stat og kirke.

Eiendommene og gravlundene rundt flere av kirkene i Tromsø eies i dag av kommunen.Nå krever kirkevergen i Tromsø kirkelig fellesråd at rundt 30 eiendommer som er tilknyttet de lokale sognene tilbakeføres til kirken. Det gjelder blant annet Domkirkeplassen og Tromsdalen gravlund, skriver Nordlys.– Tidligere har man hatt et lite sammensurium av eierskap, men nå som det ikke finnes noe bånd mellom stat og kirke, er det viktig at eiendommene føres dit de hører hjemme, sier kirkeverge Nils H. Opsahl i Tromsø kirkelige fellesråd.Vedtaket om eiendomsovertakelsen ble gjort for 22 år siden. Likevel er få av eiendommene er overført til kirken.Saken har ennå ikke blitt behandlet av kommunen. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune sier at eiendommene ikke kan overføres med et pennestrøk.– Tidligere har vi vært enige om blant annet overdragelse av domkirken, mens kommunen skulle beholde domkirkeparken. Vi har istandsatt parken for store pengebeløp, og det er verdier knyttet til det, sier Steinveg.(©NTB)