Lan Marie Berg mener hun har overholdt informasjonsplikten i ny søppelsak

Miljøbyråden i Oslo sier hun har overholdt informasjonsplikten etter at Energigjenvinningsetaten (EGE) innrømte 557 brudd på arbeidsmiljøloven.

Tirsdag skrev avfallsbransjen.no at Oslo kommune har bestilt en ekstern, uavhengig granskning av Energigjenvinningsetaten i Oslo etter å ha mottatt tre anonyme varsler om alvorlige forhold i etaten.Ifølge NRK skal Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel allerede i april 2018 ha fått informasjon om brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og i et møte med EGE i oktober erkjente etatsledelsen 557 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.Utelukker ikke mistillitI et notat, som NRK har fått tilgang til, som miljøbyråd Berg overleverte miljø- og samferdselskomiteen 10. april i år, informerer hun om de anonyme varslene og at kommunen har bestilt en ekstern granskning av etaten av Price Waterhouse Cooper (PWC). I det samme notatet står det at byrådsavdelingen er gjort oppmerksom på at det «kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser».Bystyremedlem Eivor Evenrud (Rødt) er blant dem som reagerer på at verken bystyret i Oslo eller kontrollutvalget har blitt informert om de 557 bruddene på arbeidsmiljøloven. Hun varsler oppvask i bystyremøtet onsdag. Venstre, Høyre og KrF reagerer også kraftig på at Berg ikke har informert om bruddene på arbeidsmiljøloven. De utelukker ikke mistillitsforslag mot byråden.– Overholdt informasjonspliktenTil kanalen sier Lan Marie Berg at det ikke var et bevisst valg å bruke ordet «kan», og at hun har informert om den eksterne granskningen av Energigjenvinningsetaten.– Jeg mener at jeg har overholdt min informasjonsplikt til bystyret. Vi informerte bystyret om at vi var i gang med en ekstern gransking, sier Berg.Fredag ettermiddag gikk Arbeidstilsynet inn i saken. De krever en redegjørelse for hvordan kommunen har håndtert saken. PWC-granskningen av etaten er ventet å være ferdig i september, ifølge avfallsbransjen.no.(©NTB)