Støre: – Vi styrer mot lærerkrise

Ap vil fjerne kravet om 4 i matte på lærerskolen og droppe «avskiltingen» av erfarne lærere. Jonas Gahr Støre advarer mot lærerkrise.

– Det må flere lærerressurser til for at vi skal kunne følge opp dem som strever med å lese, skrive og regne, sier han.Ap-lederen er tilbake på Berg skole i Oslo hvor han begynte på videregående i 1976. Berg er i dag en skole for 1. til 7. trinn, og mandag tar skolen imot et nytt kull førsteklassinger.Støre mener noe må gjøres for å sikre at de totalt 60.000 elevene som begynner på skole mandag, skal ha kvalifiserte lærere i klasserommet de kommende årene.Vil ha treffsikre opptakskrav– Vi styrer mot en lærerkrise, hvor vi går mot over 5.000 lærere i manko om 20 år, sier Støre.Ap vil blant annet ansette flere lærere, opprette flere studieplasser, gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for lærerutdanningene og garantere fortsatt stor satsing på etter- og videreutdanning.Partiet gikk tidligere inn for å «avskilte» lærere som ikke tar fordypning, og krevde minimum karakter 4 i matematikk for inntak på lærerutdanningen. Men i løpet av de siste årene har partiet snudd i disse spørsmålene og vil fjerne «avskiltingen» og heller ha mer treffsikre opptakskrav for lærerutdanningen.– Vi har nå den høyeste andelen ukvalifiserte i skolen på 15 år, og antallet har økt med 49 prosent siden 2013. Halvparten av elevene som i 1.–4. klasse får spesialundervisning, får det av en ufaglært. Det mener jeg er det tydeligste eksempelet på at problemet sitter i mangelen på dyktige og motiverte lærere som ikke slipper til, sier Støre.– I det legger dere lærere som avskiltes?– Ja, vi ser at kvalifiserte lærere som skolen trenger, må ut, og ukvalifiserte går inn. Samtidig er lærerutdanningen endret slik at man kan utdanne seg til lærer kun i noen fag, men slik som situasjonen er nå, kan du ha 6 i norsk og 3 i matte, og du kan ikke bli norsklærer. Hvis du har 4 i matte og 3 i norsk kan du derimot bli norsklærer. Det henger ikke på greip.– Virker desperateFlere aktører i skolesektoren har tidligere krevd en lovfesting av retten til å bli undervist av kvalifiserte lærere i skolen. Ap-lederen vil ikke forplikte seg til å gå så langt.– Det man i første omgang trenger, er en forpliktende opptrappingsplan – at det kommer nok folk med kompetanse.Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener det er bra at også Ap er opptatt av kvalifiserte lærere. Men han understreker at Høyre er helt uenig med Støre når han vil senke kravene til faglige fordypning og kompetanse.– Fjerner du kompetansekravene, vil tallene for andelen ukvalifiserte gå ned, men det er fortsatt de samme lærerne som underviser, sier Sanner.Han vil heller satse på å gi lærere videreutdanning for at alle skal få fordypning i fagene de underviser i.Både Sanner og Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning, beskylder Ap for skolepolitisk vingling.– De virker helt desperate. De går tilbake på det de tidligere har sagt og vil i stedet prøve å adoptere SVs politikk, som vi mener er dårlig. Vi i regjeringen vil lykkes med både rekruttering og økt kompetanse, sier Nybø til NTB.Mona Fagerås, SVs skolepolitiske talsperson, mener på sin side at Ap har kastet bort tid på å først være enig med Høyre – før partiet deretter sluttet seg til SVs syn om at det spesielle mattekravet for lærerstudenter må bort.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også