Trøbbel i Senterpartiet?

Sp kritiserer EØS-avtalen hardt og ofte, men 45 prosent av partiets velgere sier de støtter avtalen, og bare 34 prosent at de er imot, ifølge en undersøkelse.I løpet av det siste året har oppslutningen om EØS-avtalen økt i befolkningen, og siden november i fjor har den ligget på minimum 60 prosent, ifølge siste måling i mai i år. Samtidig ligger andelen som er uenig i at Norge skal delta i EØS, på 17 prosent i maimålingen.Undersøkelsen fanger også opp oppslutningen om avtalen i de ulike partiene. I alle partiene er det flere EØS-tilhengere enn -motstandere.Blant Arbeiderpartiets velgere har støtten ligget på minimum 70 prosent siden oktober i fjor, men i mai var den økt til 75 prosent.Også blant Fremskrittspartiets velgere har EØS-støtten økt, fra 42 prosent i juli i fjor til 59 i mai.Året sett under ett er Rødt splittet på midten, med 38 prosent for og 39 prosent mot EØS-avtalen, mens Sp har 43 prosent for og 35 prosent mot.Fylkesvis er oppslutningen om avtalen størst i Oslo, med 67 prosent, og minst i Finnmark, med 42 prosent.Det er NHO som i samarbeid med Ipsos Norge hver måned kartlegger nordmenns holdning til EØS-avtalen, som i 25 år har regulert Norges forhold til EU.1.000 respondenter svarer på spørsmålet om hvor enige eller uenige de er i påstanden «Norge bør fortsatt delta i EØS-samarbeidet».(©NTB)