Trygve Hegnar: Vi bader i penger

Ikke ett øre skal tas ut av fondet. Vi snakker om en del av avkastningen (mange fatter ikke dette).

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 23. august 2019.Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, bader i penger. I skrivende øyeblikk er verdien 9.439 milliarder kroner. Avkastningen i 2. kvartal var på 256 milliarder kroner. Hvor mye penger dette er, er for de fleste litt vanskelig å forstå. Men grovt regnet tilsvarer det alt det staten får inn i skatt på inntekt og formue i løpet av ett år.Hver gang det er snakk om bruk av penger i offentlig sektor, for eksempel i den siste debatten om hva et bompengeforlik kan koste, spørres det hvilke andre poster på statsbudsjettet som skal kuttes eller hvilke skatter og avgifter som må økes.Det er en veldig statisk tankegang, og ser helt bort fra at pengene i Oljefondet stadig øker, og at vi har mer å ta av.Den såkalte handlingsregelen, som skal holde politikerne og Stortinget i ørene, sier at staten i sine budsjetter skal kunne bruke 3 prosent av Oljefondet, som er anslått realavkastning, og det vil med dagens Oljefond tilsi å bruke 283 milliarder kroner. Det er rundt 45 milliarder kroner mer enn regjeringen planlegger å bruke i år.Ikke ett øre skal tas ut av fondet. Vi snakker om en del av avkastningen (mange fatter ikke dette).Vi synes det er ganske opplagt at dagens generasjon, gjennom de offentlige budsjetter, får noe fra Oljefondet de også. Men man kan selvfølgelig argumentere med at alt, fond og akkumulert avkastning, skal komme våre barn og barnebarns barn til gode. Selv om historien tyder på at de vil klare seg veldig bra basert på kunnskaps- og teknologiutviklingen i samfunnet.I 2. kvartal oppnådde forvalterne i Norges Bank en avkastning på aksjeporteføljen på 3 prosent, fondets rentepapirer gav 3,1 prosent og unoterte eiendomsinvesteringer gav 0,8 prosent. Det ble 256 milliarder kroner.9.439 milliarder kroner ligger i hvelvet fortsatt.Så kan man si, som mange gjør, at vi må holde hodet kaldt. Verdens børser kan falle og Oljefondets verdi kan gå ned. Kanskje faller det hele 20 prosent, hvis finansmarkedene går oss litt imot. Men da er det fortsatt nesten 8.000 milliarder kroner igjen. Som igjen kan bygges opp.Med det nivået Oljefondet har nådd, er det knapt mulig for Norge å bli fattig igjen.Vi må holde befolkningen i arbeid (ledigheten er bare 3,6 prosent nå) og Oljefondet og avkastningen der blir pynten på kaken.Derfor må det være mulig å se på en større bruk av penger, uten å bli fanget i den fellen at vi ikke kan bruke mer enn i dag.Spørsmålet er hva pengene brukes til, og selv om man skulle bomme helt, så blinker 9.000 milliarder kroner i bakgrunnen, og fortsetter Norges Bank med sin suksessfylte forvaltning, er det ikke lenge før vi ser 10.000 milliarder på kontoen – og det blir mye mer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også