Internasjonal enighet rydder hinder av veien for CO2-rensing

En internasjonal enighet er kommet på plass om å tillate eksport av CO2 for lagring. Et gjennombrudd, mener olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

CO2: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er en oppmyking av reglene i den såkalte Londonprotokollen som nå er kommet på plass.

Utgangspunktet er at Londonprotokollen forbyr eksport av CO2 for lagring under havbunnen. Dette har vært et hinder i den norske innsatsen for å få på plass karbonfangst og -lagring, såkalt CCS. Grunnen er at Norge ønsker å få på plass samarbeid på tvers av landegrensene om prestisjeprosjektet.

Allerede i 2009 ble det vedtatt en endring i protokollen som åpner for eksport av CO2 for lagring, men så langt har bare seks land ratifisert endringen. Det er ikke nok til at den kan tre i kraft.

I påvente av flere ratifikasjoner foreslo Norge og Nederland derfor en resolusjon om midlertidig anvendelse av regelendringen fra 2009.

Forslaget ble lagt fram i august, og fredag fikk resolusjonen bred støtte under Londonprotokollens partsmøte.

– Dette er en milepæl i arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

(©NTB)