Krekar motsetter seg utlevering: – Et politisk spill

Mulla Krekar motsatte seg utlevering til Italia da tingretten startet behandlingen av vilkårene i utleveringssaken.

«POLITISK SPILL»: Mulla Krekar ga pressen beskjed om hva han synes om den italienske dommen mot ham da tingretten skulle behandle utleveringssaken hans mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.
Politikk

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar til frammøtt presse mandag morgen.

Han kritiserte blant annet bevisene som er blitt lagt til grunn i den italienske rettssaken mot ham.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Oslo tingrett skal nå ta stilling til om utleveringsvilkårene for mulla Krekar er oppfylt. Men veien til en eventuell utlevering er uansett lang.

– Spiller og spiller

Da saken startet mandag, motsatte Krekar å la seg utlevere.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig, sa han via tolk.

Overfor pressen viste Krekar til at den norske staten har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham

– De spiller og spiller og spiller og betaler, sa Krekar.

Han hevdet at det ikke er noe problem for ham, men at det er et problem for det norske folk.

Utlevering

Etter den italienske utleveringsbegjæringen har påtalemyndigheten fremmet begjæring om prøving av utleveringsvilkårene. Om Oslo tingrett mandag og tirsdag denne uken finner at vilkårene er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om det vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

(©NTB)

mulla krekar
Nyheter
Politikk