Ullevål-løsning dyrere, ifølge helseminister Bent Høie

Ifølge Bent Høie ville bevaring av Ullevål sykehus kostet 12,8 milliarder kroner ekstra.

Vurderte alternativet: Helseminister Bent Høie (H) har i hvert fall en analyse av hva Ullevål ville kostet. Foto: NTB Scanpix
Politikk

På grunn av reise var det ikke mulig å få svar fra helseminister Bent Høie (H) på hvordan han forholder seg til påstandene om brudd på god forvaltningsskikk.

Helse- og omsorgsdepartementets informasjonsavdeling viser til svar Høie har gitt Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i Stortingets spørretime på spørsmål om samme tema.

På spørsmål om forholdet til «tidligfaseveilederen» viste Høie blant annet til at hans «målbilde» fra 2016 «var i tråd med ønske fra Oslo kommune». 

Vurderte Ullevål

Videre viste Høie til at etablering av et samlet regionsykehus på Ullevål «ikke ble ansett som samfunnsøkonomisk lønnsomt».

Ifølge Høie har Helse Sør-Øst kommet til at et Ullevål-basert alternativ ville kostet 12,8 milliarder kroner mer å realisere, og det ville ta syv år lengre tid.

Høie viste videre til at alternative løsninger er utarbeidet, og til at styrene i Oslo Universitetssykehus og i Helse Sør-Øst hadde behandlet planen han besluttet i juni 2016.

ullevål sykehus
bent høie
helseminister
regionsykehus
Nyheter
Politikk