Matsen: - Oljefondet skal ha høyest mulig avkastning

Visesentralbanksjef Egil Matsen avviser langt på vei Ap-leder Jonas Gahr Støres utspill om at Oljefondet skal være et politisk redskap for å oppnå klimaforbedringer.

Visesentralbanksjef Egil Matsen avviser langt på vei Ap-leder Jonas Gahr Støres utspill om at Oljefondet skal være et politisk redskap for å oppnå klimaforbedringer.

– Mandatet er gitt av Finansdepartementet, altså av politiske myndigheter. Formålet med forvaltningen er høyest mulig avkastning til moderat risiko. Innenfor det skal vi være en ansvarlig investor, sier han til Finansavisen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker