Til korstog mot avgifter

– Avgiftene har aldri vært høyere enn under dagens regjering, sier Sp-lederen. Han vil ha kutt i avgifter på diesel, strøm og sukker.

VIL HA AVGIFTSKUTT: Statsminister Per Borten så hvordan avgiftene slo feil ut, hevder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Onsdag formiddag kritiserte han statsminister Erna Solberg for ikke å senke avgiftsnivået.  Foto: Anders Horntvedt
Politikk

Økning i CO2-avgift, biodieselavgift, el-avgift og sukkeravgift. Det er hva Trygve Slagsvold Vedum og et kobbel andre Sp-politikere kritiserte Erna Solberg for da statsministeren stilte i Stortingets spørretime onsdag.

I sitt alternative statsbudsjett vil Senterpartiet redusere bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

Historisk har Sp alltid vært der, men det kommer tydeligere frem nå
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

I forrige uke påsto Sp-politiker Geir Pollestadig at Siv Jensen blir stadig mer statsbyråkrat, og stadig mindre rabulist.

– Har aldri vært høyere

– Er Sp det nye partiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep?

– Avgiftene har aldri vært høyere enn under dagens regjering, og de er økt med 6,3 milliarder kroner siden 2013. Dette slår veldig skjevt sosialt ut. Sukkeravgiften har dessuten rammet viktige deler av norsk næringsmiddelindustri. Det bør være måtehold når det gjelder avgiftsbruken, sier Vedum.

– Når var Sp sist så aggressiv i skatte- og avgiftspolitikken?

– Historisk har Sp alltid vært der, men det kommer tydeligere frem nå. FrP og Høyre har satt opp avgiftene når de ikke har funnet noe annet sted å kutte, hevder han.

Tar lærdom fra 1960-tallet

– Da vi satt i regjering var det mange runder internt på avgiftspolitikken. Sp var tydelig på at avgiftene ikke måtte øke for mye. Du så det også under Borten og den storhetstiden. Avgiftene var én av de tingene han løftet frem.

– Du mener statsminister Per Borten?

– Ja, han så hvordan avgiftene slo veldig feil ut.

Per Borten var statsminister fra 1965 til 1971.

De har rammet taxinæringen, næringsmiddelindustrien og kortbanenettet
Trygve Slagsvold Vedum

– Men de siste 40–50 årene har det ikke vært så mye av det?

– Nei, men så har heller aldri avgiftene vært så høye som de er nå, og det kommer av at dagens regjering har økt dem så mye.

Mini-CV

Navn: Trygve Slagsvold Vedum (40).

Stilling: Leder i Senterpartiet.

Bakgrunn: Bachelor, sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1999–2002. Leder i Senterungdommen 2002–2004. Nestleder i Senterpartiet 2009–2014, leder fra 2014. Stortingsrepresentant fra Hedmark siden 2005.

Aktuell: Leder i Senterpartiet.

– Jeg er opptatt av avgiftene fordi de rammer folk og norsk industri. De har rammet taxinæringen, næringsmiddelindustrien og kortbanenettet. Vi må ha et avgiftsnivå som ikke rammer usosialt, legger han til.

– Nivået var lavere med vår regjering

– Er det håp om at Høyre og FrP også kan få ned formuesskatten med Senterpartiets hjelp?

– Formuesskatten er litt høyere i vårt opplegg, men verdsettelsen av driftsmidler er litt annerledes. Har du gravemaskiner og den typen utstyr, blir det lavere formuesverdier og dermed lavere skatt.

I KRYSSILD: Erna Solberg får kritikk både fra høyre og venstre. Sp vil ha lavere avgifter, mens SV-leder Audun Lysbakken vil ha tøffere miljøtiltak. Foto: NTB Scanpix

– Hvis dere er opptatt av avgifter, hvorfor vil dere i regjering med dem som tradisjonelt har vært de største avgiftspartiene i Norge?

– Vi klarte jo å ha et lavere avgiftsnivå med dem enn det FrP og Høyre har i dag.

– Men dere vil likevel i regjering med de tradisjonelt største avgiftspartiene?

– Én ting er ord, men viktigere er handling. Det vesentlige her er at avgiftsnivået var lavere med oss i regjering enn det er med Høyre og FrP i regjering i dag.

– Med den retorikken hører dere jo egentlig hjemme på høyresiden?

– Nei, avgifter rammer folk flest. Sp ligger i midten av norsk politikk. Vi sier hva vi mener, og sentraliseringspolitikken som dagens regjering har ført, rammer hverdagen til folk i hele Norge.

– Hvis dere vil kutte avgifter, må dere også kutte i de offentlige utgiftene. Hvor vil du starte?

– Vi kan starte med EØS-midlene.