Hauglie mener Nav-uttalelse bekrefter at deres lovtolkning har vært feil

Da folketrygdloven ble strammet inn i 2018, ble troen på at de praktiserte regelverket korrekt styrket i Nav, men arbeidsministeren mener det var grunnløst.

Oslo 20191105. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB Scanpix
Politikk

Til Aftenposten sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav at etaten har følt at den hadde departementet i ryggen i sin tolkning av lovverket.

En endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018, som innebærer at man maksimalt kan ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til utlandet i fire uker i løpet av et kalenderår, forsterket troen innad i Nav om at etaten hadde solid ryggdekning for sin praksis.

– Det har underveis skjedd noen endringer i lovverket som vi nok har tolket som en bekreftelse, eller som i hvert fall har gjort at vi ikke har stilt oss selv de riktige spørsmålene, sier Monland.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til avisa at Nav ikke har hatt grunnlag for å tolke AAP-forslaget som en bekreftelse på at deres praksis har vært riktig, snarere tvert imot.

– I den grad Nav har vært usikre på tolkning av forordningen ble det, basert på hva vi vet så langt, ikke løftet opp til departementet før i desember 2018. AAP-forslaget handlet først og fremst om ordningens utforming. EU-forordningen lå selvsagt til grunn også i denne saken, sier Hauglie.

Torsdag møtes hun og Nav-direktør Sigrun Vågeng i nok et møte for å diskutere trygdeskandalen. Arbeids- og sosialministeren sier at Monlands uttalelser vil bli blant temaene på møtet.