Witzøe: Øk heller skattene for Oslo-bedrifter

Hvis den omdiskuterte lakseskatten blir innført tror SalMar-sjef Gustav Witzøe investeringene vil skje andre steder enn i Norge. Han mener det heller bør innføres høyere skatt for bedrifter i Oslo-området.

VIL HELLER HA OSLO-SKATT: SalMar-sjef Gustav Witzøe tok under årets NHO-konferanse til orde for at laksebedrifter i kystkommunene ikke bør få en ekstraskatt.  Foto: Iván Kverme
Politikk

Under årets NHO-konferanse i Oslo Spektrum var næringslivtopper og politikere samlet for å høre mer om temaet «Neste trekk» om verdiskapning og utviklingen i Norge de neste tiårene. En av dem som hadde møtt opp var konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Witzøe er ikke overraskende opptatt av er den omstridte lakseskatten, en grunnrenteskatt på 40 prosent som ble foreslått av Havbruksskatteutvalget i november i fjor.

Oljebransjen og aktører innen vannkraft betaler allerede en slik skatt, og argumentene for grunnrenteskatten er at det er naturressurser som benyttes.

Ikke kystkommunene

Laksemilliardæren mener det er galt å innføre en ekstraskatt for fiskerinæringen.

– Vi har en utfordring for øyeblikket der norsk oppdrettsnæring, gjennom en NOU (offentlig utredning, red.anm.), skal betale en høy grunnrenteskatt basert på at investeringer i produksjon av laks er «immobile», mens alle storbynæringer er så risikoutsatte at de må ha lavere skatt. Det synes vi er feil, sier han.

– Skal man først øke skattene på bedriftene, hvilket jeg vil advare mot, bør man heller rette blikket mot Oslo-området hvor folketallet øker med 15.000 i året fremfor mot kystkommuner truet av fraflytting, fortsetter SalMar-sjefen.

Han mener havbruksnæringen er svært mobil, og frykter at investeringene i atlantisk laks vil skje andre steder enn i Norge.

– Selskapet som fikk størst verdiøkning i 2019 var et landbasert selskap i Miami, USA. Med andre ord er det ingen immobilitet, påpeker han.

Witzøe håpe regjeringens konklusjon blir at hans bransje skal betale den samme skatten som det generelle næringslivet i Norge.

Heller investering enn skatt

Hvordan det gikk med SalMar i 2019 er foreløpig ikke kjent, men i tredje kvartal meldte selskapet om lavere tall enn i samme periode året før. Inntjeningen falt på grunn av lavere laksepriser og svakere utvikling i Nord-Norge.

For 2020 er Witzøe relativt positiv.

– Har dere flere eller færre ansatte ved utgangen av 2020 sammenlignet med ved inngangen av året?

– Vi ønsker selvsagt å øke antall ansatte, drivkraften er å skape jobber. Men det handler også om å skape jobber som er interessante, ikke bare å skape jobber for å skape dem. Også av den grunn bør våre overskudd, etter å ha betalt samme skatt som andre bedrifter, gå til investeringer og arbeidsplasser i Norge fremfor ekstra skatter til staten, sier SalMar-sjefen.