NAV-sjefen: – Vi burde ha varslet tidligere

Både Riksadvokaten og departementet burde ha vært varslet tidligere om tvilen rundt forståelsen av EUs trygdeforordning, erkjenner Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Både Riksadvokaten og departementet burde ha vært varslet tidligere om tvilen rundt forståelsen av EUs trygdeforordning, erkjenner Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: NTB scanpix

– Vi har vært for svake på EØS-rettens betydning, og vi har ikke hatt tilstrekkelig framdrift når det gjelder avklaring av regelverket, slo Vågeng fast da hun fredag forklarte seg i Stortingets høring om trygdeskandalen.

Vågeng pekte på to skjæringspunkter da hun burde blitt varslet i saken. Det første var da Nav Klageinstans tok opp saken med direktoratet høsten 2018. Det andre var da Trygderetten begynte å avsi flere kjennelser som gikk mot Navs fortolkning av forordningen.

– Dette burde ha blitt fanget opp og havnet på mitt bord, sa Vågeng, som framholdt at Nav først i august 2019 forsto at saken handlet om en rettsanvendelsesfeil.

– Hvorfor skjedde det ikke, ville saksordfører i kontrollkomiteen Eva Kristin Hansen (Ap) vite.

– I 2017 hadde vi i mange år forholdt oss til en tydelig lovtekst. Da var det ikke opplagt at vi hadde tolket loven feil. Vi trodde at vi var i god tro, svarte Vågeng.

Hun erkjenner også at samhandlingen med Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten ikke har vært god nok.

Torsdag rettet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch flengende kritikk mot både Nav og departementet for at han ikke var blitt varslet om saken tidligere.

(©NTB)