Beveger seg mot nei til å flytte iskanten nordover

Sterke krefter i Arbeiderpartiet mener foten må settes ned for oljeboring lenger nord enn det som er tillatt i dag.

Publisert 29. jan. 2020 kl. 06.25
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 518 ord
STRENGERE: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil legge større vekt på sårbarheten i iskantsonen enn før. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arbeiderpartiet har fortsatt ikke trukket noen konklusjoner i det betente spørsmålet om hvor iskanten skal gå. Men etter det NTB kjenner til, er alternativene i ferd med å bli snevret kraftig inn.

Flere sentralt plasserte partikilder sier at de har vanskelig for å se for seg at Arbeiderpartiet skal gå inn for en løsning der iskanten flyttes lenger nord enn i dag.

Det betyr at to muligheter gjenstår: enten at man ikke rører iskanten i det hele tatt, eller at man flytter den lenger sør.

I valget mellom disse to alternativene er partiet fortsatt splittet.

AUF vil ha strengere definisjon

AUF-leder Ina Libak er blant dem som kjemper for å få Ap til å trekke streken lenger sør.

Hun advarer partifellene mot å bruke klimaendringene i nord til å skape enda mer global oppvarming ved å åpne nye havområder for oljevirksomhet etter hvert som isen smelter vekk.

– Hvis vi velger å flytte iskanten nordover, så er det rett og slett å bruke våre egne klimaendringer til å tute og kjøre. Det er det Frp vil i denne saken. Jeg mener disse områdene er altfor sårbare til det, sier Libak til NTB.

Hun mener Ap i stedet bør støtte den definisjonen av iskanten som Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet har anbefalt.

Flere alternative definisjoner

I dag er iskanten definert som områder der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april, basert på målinger gjort fra 1967 til 1989.

Men kloden er varmere i dag enn da disse målingene ble gjort. En oppdatering av tidsserien vil dermed føre til at iskanten flyttes lenger nord. En slik oppdatering ble foreslått av regjeringen i 2017, men ble avvist i Stortinget.

Et annet alternativ er å innføre en såkalt dynamisk iskant, det vil si at man setter grensa der isen til enhver tid er. En slik definisjon støttes av Frp og vil åpne for leting etter olje og gass vesentlig lenger nord enn i dag.

Motsatt vei

Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet går stikk motsatt vei. De foreslår en ny definisjon av iskanten der man tar utgangpunkt i en isutbredelse på 0,5 prosent i stedet for 30 prosent. Iskanten vil da trekkes lenger sør enn i dag.

Blant partiene på Stortinget har både Venstre og SV allerede gått inn for en strengere definisjon av iskanten enn den som gjelder i dag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har for sin del holdt kortene tett inntil brystet, men tirsdag gikk han langt i å antyde en kursendring kan være på trappene.

– Arbeiderpartiet vil i arbeidet med denne saken legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn vi har gjort tidligere, sa han til NTB.

Ny situasjon

Oppfatningen internt i Ap er at partiet er nødt til å markere seg i saken nå som Frp er gått i opposisjon og regjeringen er i mindretall. Men partiledelsen har i utgangspunktet ikke tenkt å gå offentlig ut med noen posisjon før regjeringen har lagt fram sitt helhetlige forslag til forvaltningsplan.

Samtidig er behovet stort for å forankre posisjonen godt i fagbevegelsen, slik at Ap ikke blir møtt med protester fra aktører som Fellesforbundet og Industri Energi.

Hos dem er holdningen at ingen endring vil være langt å foretrekke hvis alternativet er å flytte iskanten lenger sør.

(©NTB)