EU-parlamentet godkjenner frihandelsavtale med Vietnam

EU-parlamentet har gitt grønt lys for en viktig frihandelsavtale med Vietnam, noe som betyr at den trolig trer i kraft senere i år.

OMSTRIDT: Flere organisasjoner er skeptiske til avtalen fordi de er bekymret for menneskerettssituasjonen i Vietnam. Foto: Reuters

EU har beskrevet handelsavtalen som den mest ambisiøse som unionen noensinne har inngått med et utviklingsland.

Den ble onsdag vedtatt med 416 mot 187 stemmer. 44 representanter avsto fra å stemme.

Den må ratifiseres av alle EU-landene og vedtas av nasjonalforsamlingen i Vietnam før den kan tre i kraft, noe som trolig vil skje i løpet av sommeren.

Flere organisasjoner er skeptiske til avtalen fordi de er bekymret for menneskerettssituasjonen i Vietnam.

Avtalen innebærer at 99 prosent av tollbarrierene fjernes både på vietnamesiske og europeiske eksportprodukter. Den åpner også vietnamesiske markeder for tjenester og offentlige anskaffelser for europeiske selskaper.

Handelsavtalen er ventet å føre til kraftig økonomisk oppgang for Vietnam.