– Det finnes en grunnrente som må tas ut

Arbeiderpartiet vil at havbruk skal skattlegges hardere, bare det ikke skjer i form av en statlig grunnrenteskatt.

Vet ikke hvordan: Det eneste Cecilie Myrseth og Arbeiderpartiet er klare på, er at lakseskatten skal opp, bare ikke ved en statlig grunnrenteskatt. Foto: Ole Berg-Rusten
Politikk

– Dere foreslår en direkte kommunal avgift på volum eller areal, og at provenyet skal forbli i kommunen?

– Det er helt umulig å velge en modell før saken er lagt frem for Stortinget. Vi peker på produksjons- eller arealavgift, og merker oss at Sjømat Norge har lansert arealleie som en modell, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

– Det viktigste for oss er at næringen legger igjen mer enn den har gjort til fellesskapet. Det trenger næringen for å sikre legitimitet når den vokser.

– Men altså en kommunal avgift i stedet for en statlig overskuddsskatt?

– Forslaget om statlig grunnrenteskatt er ikke godt nok. Staten får i dag inntekter gjennom Havbruksfondet, og det er mulig å se på den type modeller også her. Men vi må erkjenne at det finnes en grunnrente som må tas ut, og vi vil at havbrukskommuner skal sitte igjen med mer enn i dag.

Frykter en parentes

– Hvor lavt må en fast avgift basert på areal eller produksjon settes for ikke å kvele de svakeste?

– Det er for tidlig å si. Først må regjeringen legge frem en sak for Stortinget. Jeg har merket meg at fiskeriministeren mener at arealavgift er en spennende modell.

– Nå har regjeringen vraket det ganske tilsvarende forslaget om endring i kraftskatten. Er du sikker på at det kommer et forslag til Stortinget om endret beskatning av havbruk?

– I spørretimen sa finansminister Jan Tore Sanner at det kommer en sak «på egnet vis» i løpet av våren, men «på egnet vis» kan bety at de nøyer seg med en parentes i Revidert nasjonalbudsjett.

– Vil ikke en fast avgift basert på areal eller volum svi veldig i år med lave laksepriser?

– Det er detaljer vi måtte se på, sammen med kommunene og Sjømat Norge. Vi må ha sikkerhetsventiler, for havbruk har ikke alltid vært så lønnsomt som nå.

Arbeiderpartiet
lakseskatteutvalget
grunnrenteskatt
sjømat norge
Nyheter
Politikk