Enighet i Stortinget om den nye «coronaloven»

Stortinget er enige om innholdet i den nye kriseloven, som kun skal vare i én måned.

ENIGHET: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var saksordfører for behandlingen av regjeringens kriselov. Foto: NTB Scanpix

– Denne loven er nødvendig i denne ekstraordinære situasjonen, men regjeringens forslag samlet ikke flertall, sier Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for behandlingen av regjeringens kriselov, som ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag.

Lovforslaget til regjeringen skulle gjøre det mulig for regjeringen å iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget. Den ville gi regjeringen fullmakt til å omgå en rekke lover, og sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side.

– Regler må kunne endres hurtig, slik at vi for eksempel har nok bemanning i helsetjenesten og NAV, at folk får utbetalt dagpenger etter de nye reglene, og at bygninger på kort varsel kan brukes som midlertidig sykehus, bosted eller lager selv om de er regulert for noe annet, sier Støre i lørdagens pressekonferanse.

Loven vil vare i en måned, ikke seks måneder slik regjeringen foreslo. Forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget ikke gir sin støtte.