Vil ikke forby utbyttebetaling

Vil ikke forby utbytte for norsk bank- og forsikringsbransje.

TAR NYE GREP: Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: NTB Scanpix

Finansdepartementet velger å ikke følge Finanstilsynets råd for andre gang på rad.

Ifølge en pressemelding vil ikke Finansdepartementet innføre forbud mot betaling av utbytte på norsk bank- og forsikringsbransje. Imidlertid utelukker det ikke utbytteforskrift ved senere anledning.

– Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Sist gang Finansdepartementet gikk mot Finanstilsynets råd var for to uker siden. Da ville Finanstilsynet senke motsyklisk kapitalbuffer, mens Norges Bank og Finansdepartementet gikk heller inn for å senke bufferkravet.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

– En forskriftsendring som forbyr utbytte er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskap, og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier Sanner.