Taus etter Olsen-møte

Norges Banks representantskap vil ha svar på nye spørsmål før det blir avgjort om tilsettingen av ny NBIM-sjef blir en sak for hovedstyret.

Venter: Julie Brodtkorb og resten av Norges Banks representantskap vil ikke si noe om NBIM-saken før etter nye svar. Foto: NTB Scanpix
Politikk

Norges Banks representantskap fikk onsdag en redegjørelse fra sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med tilsettingen av Nicolai Tangen som ny leder av NBIM, herunder også Yngve Slyngstads deltagelse på Tangens Philadelphia-konferanse.

Etter det mer enn fire timer lange møtet, ville imidlertid Julie Brodtkorb, leder av representantskapet ikke si stort annet enn at representantskapet vil foreta en samlet vurdering når nye spørsmål til Norges Bank er besvart skriftlig.

– Samlet vurdering

– Er du nå, før eventuelle nye svar, overbevist om at alle Norges Banks lover og regler er fulgt i forbindelse med Slyngstads deltagelse på konferansen og tilsettingen av Nicolai Tangen som ny sjef for NBIM?

– Vi har bedt om skriftlige svar på nye spørsmål. Det er naturlig at representantskapet gjør en hel, og ikke stykkevis og delt, vurdering.

– Norges Bank og andre arbeidsgivere har i etterkant varslet at de vil dekke sine ansattes utgifter knyttet til Philadelphia-konferansen. Er spørsmålet om hvem som betaler et viktigere spørsmål enn om konferansen eventuelt har påvirket valget av ny NBIM-sjef?

– Det er ikke representantskapets mandat å vurdere hva andre arbeidsgivere foretar seg, men vi vil vurdere om Norges Bank-ansattes deltagelse er i tråd med Norges Banks etiske regelverk.

– Ga sentralbanksjef Øystein Olsen en tilfredsstillende forklaring på hvorfor Tangens navn ikke var på søkerlisten da den ble offentliggjort, enda det første intervjuet med Tangen allerede var foretatt?

– Igjen vil vi komme tilbake til dette når vi har fått svar på våre nye spørsmål.

Ukjent dato

Etter møtet opplyste Brodtkorb at det var stilt spørsmål både om ansettelsesprosessen, og om Yngve Slyngstads deltagelse ved det nå så velkjente Philadelphia-seminaret. Brodtkorb opplyser videre at tidspunktet for et nytt representantskapsmøte først blir fastlagt når svarene fra Norges Bank er mottatt.

nicolai tangen
nbim
oljefondet
norges bank
julie brodtkorb
øystein olsen
Nyheter
Politikk