Norges Bank-voktere vil vite alt om «skatteparadisene»

Norges Banks representantskap vil vite alt om hvilke selskaper Nicolai Tangen har eierinteresser i og i hvilke land.

Fire fulle sider: Julie Brodtkorb og representantskapet vil snu alle steiner i Tangen-saken. Foto: NTB Scanpix
Politikk

Norges Banks representantskap sendte nesten fire sider med spørsmål til Norges Banks hovedstyre i forbindelse med ansettelsen av ny NBIM-sjef og avtroppende NBIM-sjef Yngve Slyngstads deltakelse på det famøse Philadelphia-seminaret.

«Det er vesentlig at det i framtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser», skriver representantskapets leder, Julie Brodtkorb i brevet.

Visste de alt?

Representantskapet spør blant annet om hovedstyret har fått innhold i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold, og om Tangen selv har lagt frem en oversikt over personlig økonomi og forretningsinteresser innenfor kapitalforvaltning.

Videre vil representantskapet vite hva Tangen selv mener om forholdet mellom private formuesforhold og jobben som NBIM-leder.

– Interessekonflikter?

«Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter dersom Tangen som daglig leder for NBIM vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?» lyder et annet av spørsmålene.

Representantskapet vil ha full oversikt over alle Tangens interesser, med direkte og indirekte eierandeler og i hvilke land selskapene er registrert.

Videre spør Brodtkorb og representantskapet om hva hovedstyret har fått innsyn i om skattelandene, og vil vite om det er behov for tilpasninger av instruksen for NBIMs daglige leder.

Vil vite hvem referansene var

Dessuten må hovedstyret svare om prosessene ved selve tilsettingen.

«Det er gjort kjent at referansene for Tangen består av 12 personer. Hvilke egenskaper er kartlagt på bakgrunn av de ulike referansene, og hvilke av disse er det lagt størst vekt på?», spør representantskapet, som også vil vite hvem av referansene som deltok i Philadelphia.

Hovedstyret må også svare på hvorfor søkerlisten som ble offentliggjort ikke inneholdt Tangens navn.

Dessuten ber representantskapet om en oversikt over Norges Banks etiske regelverk, og for hvem dette gjelder, samt om Slyngstads deltakelse ved seminaret har vært i strid med reglene.

Nyheter
Politikk
Børs