Styremøte-unntak blir formell lov

VIL FORLENGE UNNTAK: Næringsminsiter Iselin Nybø. Foto: NTB Scanpix
Politikk

Regjeringen vil gjøre unntaksbestemmelser for styremøter og generalforsamlinger til gjeldene lov. Forskriften det gjelder er unntak fra kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinger og årsmøter, skriver rett24.no. 

På mandag sendte næringsdepartementet ut et lovforslag til høring som skal legge til rette for at saksbehandling i styret, generalforsamlinger og lignende skal kunne skje uten fysisk tilstedeværelse. 

Loven blir forslått som en midlertidig lov som skal vare til 31. oktober i år. Regjeringen skriver i høringsnotatet at loven kan bli opphevet tidligere hvis behovet ikke skulle være til stedet lenger.