Dette er regjeringens forslag for å få Norge ut av krisen

Det ligger an til et oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020.

ÅPNER PENGESEKKEN: – Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: NTB Scanpix
Politikk

Regjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til en grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av coronakrisen.

Veien ut av krisen handler først og fremst om å legge til rette for at privat næringsliv kan skape flere jobber og få permitterte tilbake i aktivitet slik at arbeidsledigheten ikke biter seg fast.

– Vi legger nå frem tiltak som både får folk i jobb, øker aktiviteten i norsk næringsliv og bidrar til langsiktig verdiskaping i privat sektor fremover. Slik styrker vi grunnlaget for norsk velferd i fremtiden. Norge skal bli best mulig rustet til å møte hverdagen som venter oss på den andre siden av krisen. Vi skal skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) i en melding.

Med dagens forslag inkludert, ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden saldert budsjett.

Bruken av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020, eller 4,2 prosent av fondskapitalen.

Norges vei ut av krisen. De viktigste forslagene:

Tiltak for å få folk tilbake i jobb:

 • Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake (4 mrd.)
 • Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 mrd.)
 • Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september
 • Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli
 • Tiltak for kultur og idrett (1,6 mrd.)
 • Forlenget kompensasjonsordning. Krisefond og stipendordning for kunstnere
 • Tilskuddsordning for reiselivet (250 mill.)
 • Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 mill.)
 • Tiltak rettet mot verftnæringen (120 mill.)

Tiltak for å sikre flere bein å stå på:

 • Omstillingstiltak (800 mill.). Forskning, innovasjon og teknologiutvikling
 • Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

Tiltak for å skape en grønn fremtid:

 • Grønn omstillingspakke (3,6 mrd. over 3 år). Enova, grønn skipsfart, sirkulær økonomi, klimasats og havvind

Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020:

 • Kompetansehevende tiltak (1 mrd.). Tilrettelegge for at flere fullfører videregående. Opplæring for ansatte i utsatte næringer

Tiltak for å inkludere flere:

 • Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre integrering (600 mill.). Introduksjonsprogrammet, norskopplæring og tilrettelegging i arbeidslivet

I tillegg foreslås det blant annet:

 • Å forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet ut august
 • 4,8 milliarder kroner til kjøp av medisinsk utstyr
 • 5,2 milliarder kroner til andre nødvendige tiltak, som midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.