Tina Bru om Equinor, USA, overskridelser, risiko og smålighet

Stortinget har med viten og vilje sluttet seg til at Equinor skulle ta større risiko og vokse i utlandet, påpeker Tina Bru (H).– Utfordringene knyttet til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, men er ikke årsak til størrelsen på Equinors tap, sa hun fra Stortingets talerstol.

– TO ULIKE TING: – Utfordringene knyttet til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, men er ikke årsak til størrelsen på Equinors tap, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).  Foto: Anders Horntvedt
Politikk

Den seneste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet. Onsdag formiddag redegjorde olje- og energiminister Tina Bru om saken i Stortinget.

Da var hun opptatt av å skille mellom to ting:

Den ene siden er investeringer som ble foretatt for 10–15 år siden, og som har ført til tap på 200 milliarder kroner.

Mini-CV

Navn: Tina Bru (34).

Stilling: Olje- og energiminister

Bakgrunn: Bachelor of Management ved BI Stavanger. Årsstudium religionsstudier, Universitetet i Stavanger. Politisk rådgiver, Rogaland fylkeskommune. Stortingsrepresentant for Høyre fra Rogaland 2013–2020. Statsråd siden 13. januar 2020.

Den andre siden er avsløringer i Dagens Næringsliv om utfordringer knyttet til kostnadsnivå, internkontroll og forretningskultur i selskapets virksomhet i USA, påpekte Bru.

– Utfordringene knyttet til internkontroll og forretningskultur i USA er alvorlige, men er ikke årsak til størrelsen på Equinors tap, sa hun fra Stortingets talerstol.

– Ikke risikofritt

– Hvorfor er det en viktig presisering?

– Det handler om at selskapet og styret er ansvarlig for de forretningsmessige beslutningene og valgene om hva man skal investere i. Tapene i USA har vært kjent i fire år, og hovedårsaken er nedskrivning av store verdier etter oljeprisfallet i 2014.

– Det offentligheten ikke har vært kjent med tidligere, er de forholdene som er blitt avdekket gjennom de rapportene som DN har fått tilgang til. De handler om en dårlig forretningskultur.

– Norges største industriskandale, er dette blitt kalt. Hva synes du om den karakteristikken?

– Det er ingen tvil om at tapene har vært store og alvorlige, men så er det heller ikke risikofritt å investere. Det ble påpekt fra Stortingets talerstol i dag. 

– Det betyr ikke at vi ikke synes tallene er veldig store, men det er selskapet som må stå for sine investeringer og forretningsmessige beslutninger.

– Med viten og vilje

– Må man ikke bare tåle at noen investeringer rett og slett går dårlig?

– Det er ikke noe mål å bare finne seg i det, nei. Samtidig er alle klar over at det ikke er risikofritt å investere. Da selskapet ble børsnotert, og da Statoil og Hydro fusjonerte, var det med viten og vilje fra politisk hold at selskapet skulle ta større risiko og vokse i utlandet.

Med unntak av KLP, som har bedt Equinor om et oppklaringsmøte om USA-satsingen, har kritikken nesten utelukkende kommet fra medier og politikere i Norge.

KLP Forsikring eier 0,5 prosent av Equinor. Folketrygdfondet, britiske og amerikanske fond samt forvaltningsmiljøene i DNB og Storebrand er øvrige storaksjonærer i energiselskapet.

– Hvorfor har det stort sett vært stille fra de private aksjonærene i Equinor?

– Det må nok de svare på. Jeg er opptatt av vår egen eieroppfølging.

Forstår oppmerksomheten

– Har denne saken også et element av smålighet over seg?

– Hvordan da?

– Riktignok tar ikke alt Equinor har gjort seg så godt ut. Men ligger det også et element av smålighet i å ettergå dette med den graden av nøyaktighet som det har vært gjort?

– Jeg skjønner at dette vekker oppmerksomhet, både når det gjelder tapene og det som er blitt avdekket av forretningskultur. Det blir det både debatt og politisk oppmerksomhet av, og det forstår jeg. Ut over det har jeg ikke lyst til å karakterisere hvordan man tolker denne saken, sier hun.

Bru opplyser at eksterne revisorer fra PwC skal undersøke Equinors internasjonale virksomhet, inkludert satsingen i USA.

Bru har tidligere opplyst at Equinor og departementet skal innføre et eget møte for bedre å forstå Equinors regnskapsrapportering.

– Hvordan lar det seg kombinere med prinsippet om at alle aksjonærer skal behandles likt?

– Det er de samme tallene som alle andre har tilgang til. Vi skal ikke gå gjennom annen informasjon enn det.

– Men på et tidligere tidspunkt?

– Nei, det blir når årsrapporten kommer. Det tar litt tid før det er eiermøte, så det blir i det tidsrommet der.

tina bru
equinor
stortinget
Nyheter
Politikk
Børs
Aktuell
Olje