Undersøker mulighet til å instruere

Kanskje kan Jan Tore Sanner likevel instruere Øystein Olsen i valget av NBIM-sjef.

Hvem bestemmer? Jan Tore Sanner har til nå avvist at han kan overkjøre Øystein Olsen og Norges Bank ved ansettelse av NBIM-sjef. Foto: Are Haram
Politikk

Tirsdag får Stortinget trolig svaret på Finansdepartementets nye juridiske gransking i Tangen-saken.

Finansdepartementet har bedt et eksternt advokatfirma avklare om Finansdepartementet har juridisk adgang til å overprøve Norges Banks hovedstyres beslutning i valget av ny leder av NBIM.

Avklaringen kommer dermed tre dager før Stortingets finanskomite skal avgi sin innstilling i saken.

Avviste blankt

I sitt første svar fra 12. august til Sivert Bjørnstad (FrP) slo finansminister Jan Tore Sanner (H) fast at «Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbanklovens « 2-13 første ledd»».

Samtidig viste Sanner til at departementet skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene når stillingen utlyses, og «bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelig beslutning».

Sanner skrev videre at Finansdepartementets instruksjonsadgang, som gjelder i særskilte tilfeller, ikke er aktuell her.

Ny vurdering

I et tilleggssvar mandag, er ikke Sanner lenger like sikker. Sanner viser riktignok til at forarbeidene til sentralbankloven ikke gir adgang til å instruere hovedstyret ved ansettelse av NBIM-sjef, og at «instruksjonsadgangen som ellers gjelder for forvaltningen av SPU, gjelder dermed ikke innenfor rammen av sentralbankloven § 2-13 første ledd».

Deretter åpner Sanner likevel for en mulig instruksjon: «Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen».

Avklaring tirsdag

KrFs Stortingsgruppe gikk mandag inn for at Stortinget sender saken om Tangen-ansettelsen tilbake til Norges Bank. KrF mener ansettelsen av Nicolai Tangen gir mulige interessekonflikter, som er i strid med Norges Banks etiske regelverk.

«Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort», sier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB, før han understreker:

«Stortinget skal ikke ta stilling i en konkret ansettelse i Norges Bank. Å ansette oljefondssjef er en oppgave som Stortinget har gitt til hovedstyret i Norges Bank i sentralbankloven».

Men om Finansdepartementets nye juridiske avklaring gir som resultat at Finansdepartementet likevel kan instruere Norges Bank i saker som Tangen-ansettelsen, åpnes derimot ballet fullstendig.

jan tore sanner
finansdepartementet
øystein olsen
norges bank
norges banks hovedstyre
nbim
nicolai tangen
Nyheter
Politikk