Utredning: Sanner må ligge unna Tangen

Jan Tore Sanner kan ikke overstyre Norges Banks valg av NBIM-sjef. Han har heller ikke lov til å gi «skjult instruks», slår jus-utredning fast.

Ikke i tvil: Sven Iver Steen, managing partner i Arntzen de Besche, gir ingen åpning for åpen eller skjult instruks ved ansettelse av NBIM-sjef. Foto: Iván Kverme
Politikk

Sent tirsdag ettermiddag forelå den juridiske vurderingen fra Arntzen de Besche-partner Sven Iver Steen om Finansdepartementet har adgang til å overstyre Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av ny sjef for NBIM.

Utredningen avviser kontant at det finnes en slik adgang.

– Rett og plikt

Tvert imot har hovedstyret rett og plikt til å velge den ansatte, og til å fastsette vilkårene.

«Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2-13 første ledd i kraft av delegert myndighet», heter det videre.

Presser opposisjonen: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått bekreftet at han ikke kan gi så mye som et hint til Norges Bank i Tangen-saken, og gir dermed opposisjonen på Stortinget et problem. Foto: Are Haram

Det er kun i «ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet» at departementet har noen som helst instruksjonsmyndighet, slår Arntzen de Besche fast, ikke i forhold knyttet til Oljefondet.

Dessuten: Finansdepartementet er «avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks» ved ansettelse av NBIM-sjef.

Hittil under striden om ansettelsen av Nicolai Tangen har finansminister Jan Tore Sanner holdt fast ved at Norges Bank på dette området har uavhengighet, og at han og departementet ikke kan gripe inn.

Flertall uansett imot

Det var allerede mandag klart at flertallet i Stortingets finanskomite sikter mot en eller annen form for reaksjon overfor Finansdepartementet for Norges Banks valg av Tangen. Selv om kritikken strengt tatt retter seg mot Norges Banks hovedstyre, er hovedregelen at «Stortinget kjenner kun statsråden», altså at Stortinget må nøye seg med refs og signaler til departementet, som igjen må forestå eventuelle inngrep.

Ifølge NTB varslet store deler av opposisjonen allerede på forhånd at den ikke vil legge stor vekt på vurderingen fra Arntzen de Besche.

Vedtok uavhengighet

Til DN sa statsminister Erna Solberg tirsdag at opposisjonen selv har ansvaret for at Norges Bank har uavhengighet, i og med at Stortinget i fjor vedtok den nye sentralbankloven, som trådte i kraft fra nyttår. Der ble nettopp sentralbankens uavhengighet et klart skille fra den tidligere loven, der Norges Bank måtte «forelegge» viktige avgjørelser for Finansdepartementet. Under en slik praksis kunne finansministeren i siste instans nekte å godkjenne Norges Banks valg, noe som uhyre sjelden har skjedd.

I sine svarbrev til FrPs Sivert Bjørnstad har Sanner fastholdt at ansettelse av ny sentralbanksjef ikke hører til de unntakssituasjonene der Finansdepartementet lenger har myndighet. Likevel valgte Sanner mandag å innhente den nye vurderingen fra Arntzen de Besche.

nbim
nicolai tangen
arntzen de besche
sven iver steen
jan tore sanner
finansdepartementet
norges bank
Nyheter
Politikk
Børs