Sanner ønsker dialog med Norges Bank om Tangen-ansettelsen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ta initiativ til dialog med hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner. Foto: NTB Scanpix
Politikk

– Jeg kan ikke instruere hovedstyret i denne saken, slår Sanner fast overfor NTB.

Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Samtidig har jeg registrert at Hans Andreas Limi på vegne av Frp har uttrykt et ønske om at jeg skal ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken, sier Sanner.

– Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken.

Saken som nå ligger på finanskomiteens bord, er en sterkt kritisk rapport fra Norges Banks representantskap til Stortinget om prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

– Må løses umiddelbart

Komiteen møtes på nytt torsdag for å jobbe videre med en innstilling fram mot fredagens frist.

Fremskrittspartiet har en avgjørende rolle under behandlingen av saken, i og med at partiet kan sikre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre flertall.

– Vi er glad for at finansministeren har lyttet til Frp og velger å gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank, sier Limi til NTB.

Frp ba finansministeren anmode hovedstyret og Norges Bank om å gjøre en ny vurdering av avtalen Tangen har fått.

– Konflikten mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank er så stor at Fremskrittspartiet er bekymret for at denne situasjonen kan skade omdømmet og forvaltningen av oljefondet, sier Frps finanspolitiske talsperson.

Han mener derfor konflikten må løses umiddelbart.

Lovavdelingen

Torsdag ble det klart at Sanner har bedt Justisdepartementets lovavdeling om å gjøre en juridisk vurdering av regjeringens handlingsrom i saken.

– Det er riktig at vi forhører oss med lovavdelingen for også å få deres vurdering om instruksadgang. Vi ser at det kan være ulike syn, og vi ønsker derfor å få deres vurdering, sier Sanner.

– For meg er det viktig å forholde meg ryddig til de formelle rammene for ansettelse av daglig leder i SPU. Ansvaret ligger hos hovedstyret i Norges Bank.

SPU er en forkortelse for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet. Nicolai Tangen overtar etter planen 1. september som sjef for fondet.

(©NTB)

nicolai tangen
norges bank
jan tore sanner
Nyheter
Politikk