Føler seg snytt av støtteordning

Underleverandører i kultursektoren får kompensert for tapt omsetning på grunn av corona. Det gjelder ikke for idretten. EQ Timing taper millioner på avlyste arrangementer, men får ingen støtte.  

AVLYST I ÅR: Holmenkollstafetten er et av arrangementene som kjøper tjenester av EQ Timing.  Foto: NTB Scanpix
Politikk

– I juni gikk det i svart for oss, sier Pål Anders Garder, daglig leder i EQ Timing.

Selskapet leverer systemer for påmelding, tidtaking, grafikk og resultater for idrettsarrangementer både i Norge og utlandet, som for eksempel Skarverennet, Holmenkollstafetten, Holmenkollmarsjen, Grenserittet og Roma maraton. Corona har ført til at alle store arrangementer har blitt avlyst, og dermed har omsetningen stupt for EQ Timing. Nå føler selskapet seg også forskjellsbehandlet av Kulturdepartementet. 

DAGLIG LEDER: Pål Anders Garder. Foto: Privat

I juni ble det vedtatt at underleverandører innen teknikk skulle inkluderes i kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer. Som vil si at de får kompensert for inntil 50 prosent av tapt omsetning. Garder skjønner ikke hvorfor underleverandører til idrettsarrangementer er utelatt.

– Vi ligger under samme departement og leverer tjenester til en sektor som har vært nedstengt siden mars. Jeg skjønner ikke at det skal være forskjell på et selskap som leverer lyd og lys til en konsert og et selskap som leverer tidtaking og resultatservice til et sykkelritt, mener Garder.

– Vi er inneforstått med at alle bedrifter må ta sin del av støyten denne krisen medfører, men vi reagerer når det lages en spesialordning der vi helt uforklarlig er utelatt.

15 permitterte 

Nedstigningen har for EQ Timing ført til 18 millioner kroner i tapt omsetning fra 1. mars til 1. august. Kompensasjonsordningen gjelder fra 1 mai til 31. august, og siden sommeren er høysesong for selskapet, sier Garder at tapet i den perioden er rundt 15 millioner. Hadde EQ Timing vært inkludert i ordningen kunne de dermed fått inntil 7,5 millioner.

– Da kunne vi hentet tilbake alle våre 15 permitterte ansatte. Vår store frykt er at vi skal miste noen av dem. De sitter på spesialkompetanse, og det er den kompetansen vi lever av.

Arrangementer med inntil 200 deltakere har kunnet starte opp, men Garder forteller at det blir så smått at det genererer veldig få inntekter. Det er inntektene fra de store arrangementene som gjør at selskapet kan levere tjenester til en pris som de mindre arrangørene kan håndtere.

– Idretten er, i likhet med kultursektoren, avhengig av at hele verdikjeden fungerer, sier Garder.

– Det er 3.500 arrangementer som går gjennom våre systemer. Hvis vi må skru av systemene vil dette påvirke mange arrangører og deltakere, siden vi håndterer alt fra påmelding, tidtaking og nå refusjon av avlyste arrangementer.

Hva kan bli konsekvensen får dere?

– Ytterste konsekvens er konkurs, men vi vil aldri la det skje. Eiere og ansatte har klokketro på det vi holder på med - og vi skal være der for arrangørene både gjennom krisen og når de får starte opp med arrangementene sine om vi så må lånefinansiere driften. Men det er tungt å bære at myndighetene ikke likestiller oss med underleverandører til kulturarrangementer.

KULTURMINISTER: Abid Raja. Foto: NTB Scanpix

Ser mørkt på 2021

Selskapet omsatte for 30 millioner kroner i fjor i Norge. Totalt for konsernet var tallet 50 millioner.

– Vi lå an til en økning i 2020, men nå ser året dystert ut.

Regjeringens plan om å øke til 500 deltakere på arrangementer fra 1. september ble utsatt på grunn av økende smitte i samfunnet. Nå begynner Garder å bli redd for 2021 også.

– Flere arrangører vi har snakket med ser allerede mørkt på neste år. Skiforbundet har sagt at det kan bli vanskelig å gå gjennomført Norgescup i januar og februar.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang, skriver i en mail at kompensasjonsordningene inn kultur og idrett har ulik innretning. For kultursektoren gjelder kompensasjonen for hele verdikjeden, mens det innen idretten kun gjelder for organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret. «Det vil si at kommersielle underleverandører ikke kan søke om støtte i denne ordningen», skriver hun.

Garder håper likevel departementet snur. Han tror det rett og slett ble glemt at også idrettsarrangement er avhengig av sine leverandører når ordningen ble behandlet i Stortinget

– Det er nok ikke mange som vet om oss, men hvis resultatet på Holmenkollstafetten uteblir er det nok mange som lurer på hvem som er ansvarlig.

idrett
Corona
Nyheter
Politikk