Sanner kan instruere Olsen

Finansdepartementet kan kreve andre vilkår for ny NBIM-sjef, men ikke si direkte at Nicolai Tangen er uaktuell.

Kan få nye grenser: Men Øystein Olsen og Norges Bank kan ikke instrueres direkte i valg av person til NBIM. Foto: NTB Scanpix
Politikk

Ifølge NTB og VG kan Finansdepartementet instruere Norges Bank i forbindelse med ansettelsen av ny sjef for Oljefondet.

Dette gir også adgang til å uttale seg om valget av enkeltpersoner.

Lovavdelingen i Justisdepartementet understreker at det trolig er begrensninger, men «gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2 - 13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM», heter det, ifølge NTB, i vurderingen.

Generelle instrukser

Lovavdelingen peker på adgang til å gi generelle instrukser, «også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet», men mener det er tvilsomt om hovedstyret kan instrueres i det konkrete valget av en gitt person.

I praksis betyr dette trolig at Finansdepartementet kan kreve en annen, og strengere regulering av Nicolai Tangens eierskap i AKO-fondene hvis han skal kunne fungere som NBIM-sjef. Derimot kan ikke Finansdepartementet si direkte at Tangen er uaktuell.

Møte fredag

Allerede før avklaringen fra Justisdepartementet, var det klart at finansminister Jan Tore Sanner ville ha et møte med sentralbanksjef Øystein Olsen fredag. 

«Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken», skriver Sanner i sitt brev til Stortingets finanskomité.

Les Sanners brev til Stortinget her

Det har lenge vært klart at det går mot et stort flertall, trolig enstemmighet, i Stortingets finanskomite i kritikken av Norges Banks vilkår for Nicolai Tangen. Stortingsflertallet er enig med Norges Banks representantskap i at dagens vilkår ikke gir tilstrekkelig garanti mot at Tangens og NBIMs interesser kan bli blandet sammen.

breaking
nbim
norges bank
finansdepartementet
nicolai tangen
jan tore sanner
øystein olsen
Nyheter
Politikk
Børs