Møte mellom Sanner og Olsen fredag kveld

Finanskomiteen tvinger Jan Tore Sanner til å ta direkte grep overfor Norges Bank, om nødvendig med konkrete krav til Tangen-avtalen.

Litt makt i denne sal: Øystein Olsen må finne seg i at Jan Tore Sanner og Erna Solberg bestemmer litt over Oljefondet.  Foto: NTB Scanpix
Politikk

Med krav fra en enstemmig finanskomité om å lukke døren mellom Nicolai Tangens private eierskap og NBIMs interesser fullstendig, og en krystallklar vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling, møttes finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag ettermiddag sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sanner og Olsen har felles pressekonferanse kl. 17.30.

Sanner har til nå ikke vist stor vilje til å gripe inn overfor Norges Banks hovedstyres valg av Nicolai Tangen som ny leder av NBIM.

Kan endre avtalen

Fredag formiddag slo lovavdelingen fast at Sanners argumenter om Norges Banks uavhengighet ikke holder mål. Uavhengigheten gjelder kun sentralbankdelen av Norges Bank, ikke rollen som forvalter av Oljefondet.

«Det er på det rene at departementet (og Kongen i statsråd) som utgangspunkt har full instruksjonsrett over Norges Bank i rollen som kapitalforvalter», skriver lovavdelingen.

Derfor kan Finansdepartementet instruere Norges Bank, i hvert fall et stykke på vei.

Det er heller ikke tilstrekkelig å vise til at Tangen og Norges Bank har inngått en ansettelsesavtale. Alle ansatte, og særlig ledere, må finne seg i at arbeidsgiver bruker sin styringsrett, mener Lovavdelingen.

Derfor kan Finansdepartementet også instruere Norges Bank til å endre vilkårene før Tangen kan tiltre.

– Utfordrende forhold

At Norges Bank allerede har inngått en ansettelsesavtale med Nicolai Tangen hindrer ikke Finansdepartementet i å vedta nye instrukser som berører ansettelsesforholdet for daglig leder av NBIM.

Hvis nye instrukser gjelder de som allerede er ansatt i Oljefondet, må de også kunne gjelde lederen som er på vei inn.

Lovavdelingen sammenligner dette med arbeidsgivers styringsrett, som gir arbeidsgiver vide rammer til å pålegge arbeidstaker nye plikter.

At enkelte forhold allerede er del av ansettelsesavtalen, tilsier at slike forhold allerede er vurdert som utfordrende. Det gir arbeidsgiver saklig grunn til å ytterligere innskrenkninger om nødvendig.

Lovavdelingen nevner ikke eksempler på slike forhold, men det meste av Tangen-avtalen består av bestemmelser rundt hans eierskap i AKO-systemet.

Lovavdelingen mener videre at ledere må finne seg i mer vidtgående innskrenkninger enn vanlige ansatte.

Svekket tillit?

For at en arbeidsavtale skal være uten virkning, altså for at Tangen skal måtte forhandle på nytt om vilkår eller, i siste instans, kunne sies opp før han begynner, skal det mye til. 

Lovavdelingen peker på «bristende forutsetning for avtalen (...) dersom det skulle være slik at arbeidsgiver har grunnlag for å si at tilliten til forvaltningen av SPU skulle være vesentlig svekket».

Allerede før avklaringen fra Justisdepartementet, var det klart at finansminister Jan Tore Sanner ville ha et møte med sentralbanksjef Øystein Olsen fredag.

«Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken», skriver Sanner i sitt brev til Stortingets finanskomité.

Spørsmålet er bare hvor langt Sanner fredag ettermiddag var villig til å gå i å instruere Olsen og Norges Bank. Å gi en ren ordre til hovedstyret er veldig nær å uttrykke mistillit til hovedstyret. En konsekvens kan i så fall bli at sentralbankledelsen og hovedstyret trekker seg, eller anser seg for fristilt.

jan tore sanner
nicolai tangen
øystein olsen
norges bank
nbim
finansdepartementet
justisdepartementet
finanskomiteen
Nyheter
Politikk