Regjeringen med store planer for fangst og lagring av CO2 i Norge

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen, sier statsminister Erna Solberg.

CO2 – For at prosjektet skal bli en klimasuksess for fremtiden, må også andre land ta teknologien i bruk, sier statsminister Erna Solberg. Foto: NTB
Politikk

Regjeringen har i dag lagt frem en melding til Stortinget om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Prosjektet kalles «Langskip».

Milepæl

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

Regjeringen foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Regjeringen legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo, men da må dette prosjektet først skaffe tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder.

– For at prosjektet skal bli en klimasuksess for fremtiden, må også andre land ta teknologien i bruk. Det er en av grunnene til at vi stiller krav om at også andre skal bidra økonomisk, sier Solberg.

Langskip omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor  , Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegg til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

25 milliarder kroner

Samlede investeringer for Langskip er anslått til å være 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Driftskostnadene for ti års drift er anslått til åtte milliarder kroner.

Samlet kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliarder kroner. Langskip får statsstøtte i tråd med fremforhandlede avtaler. Statens del av disse kostnadene er anslått til 16,8 milliarder kroner.

co2
erna solberg
Nyheter
Politikk
Børs