Støre lover lavere skatt for folk uten høy inntekt

Arbeiderpartiet lover at inntektsskatten skal ned for folk med lav og middels inntekt. Men folk med høy inntekt og høy formue må belage seg på å betale mer.

AP-LEDER: Jonas Gahr Støre. Foto: NTB
Politikk

– Tøvete.

Det sier partileder Jonas Gahr Støre om angrepene fra Høyre om at Arbeiderpartiet er et parti som lover store skatteøkninger til folk.

Fredag la Støre fram førsteutkastet til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet. Der var skatteopplegget utelatt, men partilederen gjør det likevel klart hva retningen vil være:

– Folk med lavere og midlere inntekter, de skal få lavere skatt på inntekt. De med høy inntekt og høy formue må betale noe mer i skatt.

Dette er gjenkjennelig fra Arbeiderpartiet, mener Støre.

– Og så skal vi sørge for at næringslivet får forutsigbarhet. Det er viktig for dem, sier Støre til NTB.

I programutkastet fastslås det at Arbeiderpartiet vil gi «vanlige folk i Norge bedre økonomi gjennom en mer omfordelende inntektsskatt». Men de rikeste skal samtidig betale noe mer i formuesskatt enn i dag.

Høyre har gått inn for å fjerne formuesskatten helt, noe som vil bety et skattekutt på mer enn 15 milliarder kroner i året.

Arbeiderpartiet vil også øke fagforeningsfradraget og vri avgiftssystemet i mer grønn retning.

(©NTB)

jonas gahr støre
Arbeiderpartiet
Nyheter
Politikk

CFO

Simployer • Sarpsborg (Oslo)