Vil holde NBIM i Norge

Jan Tore Sanner vurderer et klarere krav om at NBIM ledes fra Norge. – Kontrollen og kompetansen er flyttet ut av landet, mener Bjørnar Moxnes, Rødt.

Vurderer ny instruks: Finansminister Jan Tore Sanner «vurderer å uttrykke ytterligere forventninger» om Norges-fokus for NBIM. Foto: Are Haram
Politikk

Bjørnar Moxnes (Rødt) har i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som NBIM-sjef fremmet privat forslag for Stortinget hvor han ber regjeringen ta grep for å sikre at Oljefondet fortsatt skal ledes fra Norge. Finansminister Jan Tore Sanner har nå gitt sine svar til Stortingets finanskomité, som behandler forslagene.

Finansdepartementet ba 3. mars Norges Bank «klargjøre at ny leder av NBIM ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av bankens forvaltning av SPU», skriver Sanner.

«Jeg vil vurdere om det er behov for å uttrykke ytterligere forventninger til Norges Bank om at NBIM ledes fra Norge og har sitt tyngdepunkt av ansatte her», avslutter Sanner.

Vil se på eksterne

– Det er gledelig at Sanner ser vår bekymring og vil vurdere tiltak for å styrke at det norske Oljefondet styres fra Norge, skriver Moxnes i en epost til Finansavisen.

En start: Bjørnar Moxnes er glad for Sanners hint om klarere ordre til NBIM, men er bekymret over glideflukt til utlandet. Foto: NTB

– En sånn vurdering bør også handle om den utstrakte bruken av eksterne forvaltere og den delen av oljefondets investeringer som foregår gjennom aktive investeringer. Det er grunn til å anta at denne aktiviteten vil øke under Tangen, og det kan ytterligere svekke styringen med fondet, hevder Moxnes.

Fondet har investeringer i over 9.000 selskaper globalt. Av 540 ansatte er 233 i utlandet.

– Er det primært Tangen du er bekymret for, eller at 43 prosent av de ansatte sitter utenlands?

– Begge deler. Rødt er bekymret for at Tangen skal bidra til en utvikling som har skjedd over tid, der stadig mer av kontrollen og kompetansen har blitt flyttet ut av landet.

«Holder dem i ørene»

– Er det galt at fondet har ansatte i utlandet når alle investeringene er utenlands?

– Så lenge fondet er investert i en lang rekke uetiske selskaper, plassert i skatteparadiser, er det klart vi må ha en masse folk løpende rundt på generalforsamlinger for å late som at vi klarer holde dem i ørene, medgir Moxnes.

– Rødt vil bruke Oljefondet annerledes, og det starter med å ta tilbake kontrollen over fondet til Norge.

I fjor stemte NBIM for 39,9 prosent av aksjonærforslagene om miljø og sosiale forhold, en nedgang fra 52,0 prosent i 2018.

Videre avholdt fondet 3.400 møter med nesten 1.500 selskaper og har innledet «nye dialoger» om klimagassutslipp, plastavfall, barnearbeid og annet, heter det i årsrapporten.

– Spill for galleriet

– Mener du at NBIM uten ansatte utenlands kan stille opp på generalforsamlinger for å påse at selskapene driftes i overensstemmelse med NBIMs syn på god eierstyring og NBIMs syn på ansattevilkår og annet?

– Denne typen «styring» og «dialog» som oljefondet driver med i dag er i stor grad et spill for galleriet, som skal gi inntrykk av at det er etisk å tjene penger på global kapital, skriver Moxnes.

Granskes av Riksrevisjonen?

Moxnes fremmet også forslag om at Riksrevisjonen skal granske regjeringens og Finansdepartementets rolle i saken.

– Siden vi fremmet forslaget før sommeren har det kommet frem mange nye opplysninger som styrker behovet for en slik gransking, mener Moxnes. 

– Her tenker jeg på informasjon om uformelle møter mellom finansråd Scheel og sentralbanksjef Olsen, for ikke å snakke om Sanners bestillinger av juridiske vurderinger, som kan synes å være gjort for å villede Stortinget, skriver Moxnes, som forventer at resten av opposisjonen støtter forslaget om at Riksrevisjonen gransker ansettelsen.

oljefondet
nbim
statens pensjonsfond utland
nicolai tangen
jan tore sanner
rødt
bjørnar moxnes
eierskap
Nyheter
Politikk