Får mer krisestøtte – 100 nye millioner i 2021

Regjeringen blar opp 100 millioner kroner neste år og forlenger hjelpen til kriserammede ekspressbusselskaper.

KRISERAMMET: Ekspressbusselskapene. Foto: NTB
Politikk

Regjeringen foreslo i den såkalte fase 3-pakken i mai i år å bevilge 100 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommersielle buss- og båtruter. Det er dette tiltaket som nå blir videreført neste år.

Gjennom ordningen kompenseres selskapene for tapte billettinntekter. Busselskapene må søke om midler, og pengene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet forvaltes av Jernbanedirektoratet.

Usikkerhet knyttet til hvordan smitteverntiltak vil påvirke ekspressbussenes kundegrunnlag i 2021 er bakteppet for at ordningen videreføres.

– Ekspressbussene går mellom byer og områder som ikke har andre kollektivalternativer, som flyruter, tog eller andre opplagte bussruter, sier statssekretær Ingelin Norsjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til NTB.

Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) fra Telemark fremholder at ekspressbussene er viktige både for persontrafikk og næringsliv.

– Haukeliekspressen, ruta mellom Haugesund og Oslo, er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha et ekspresstilbud som binder sammen distrikter og byer, sier hun til NTB.

Grenlandsekspressen mellom Oslo, Drammen, Siljan og Skien og Telemarksekspressen mellom Seljord og Tønsberg er andre eksempler hun trekker fram.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 7. oktober.

(©NTB)

buss
Nyheter
Politikk