Statsbudsjettet: Gjør ansatteaksjer mer lønnsomt

For andre gang på ett år utvides skattefordelen for ansattes kjøp av aksjer. Veidekke, hvor nesten halvparten har aksjer, jubler.

Øker: Finansminister Jan Tore Sanner (H), Anne Thorbjørnsen, HR- og HMS-sjef i Veidekke, og Eirik Birkeland Nikolaisen, prosjektleder i Veidekke, ser alle frem til at fordelen for ansattekjøp av aksjer i egen bedrift utvides kraftig i statsbudsjettet for 2021. Foto: Are Haram
Politikk

– Aksjekursen og aksjespareprogrammet er tema rundt lunsjbordet, og særlig når det nærmer seg årets runde i november hvert år, sier Espen Midtbø Bjørkerot, tømrer i Veidekke.

– Vi har aksjekursen på skjerm i omkledningsrommet, supplerer Eirik Birkeland Nikolaisen, prosjektleder ved Veidekkes byggeprosjekt i Lørenvangen i Oslo.

– Men hvor mye vi kjøper blir et tema for forhandlinger hjemme, sier han.

Begge har kjøpt aksjer omtrent hvert år siden de ble ansatt, og Bjørkerot har Veidekke-aksjer for drøyt 350.000 kroner nå, mens Nikolaisen eier Veidekke-aksjer for nesten 1 million kroner.

Ordningen med skattefri rabatt for ansatteaksjer blir foreslått utvidet i statsbudsjettet for 2021. Det skjedde også i regjeringens corona-krisepakke i mai, da skattefordelen ble økt fra 3.000 til 5.000 kroner.

Nå foreslår finansminister Jan Tore Sanner (H) å utvide til 7.500 kroner, samt å øke prosentandelen fra 20 til 25 prosent (se egen sak).

Halvparten eier

Veidekke har «alltid» hatt ordning for ansattekjøp av aksjer. Fra selskapet ble børsnotert i 1986 har ordningen vært formalisert og drevet frem av selskapets ledelse.

Nå har 47,3 prosent av de ansatte Veidekke-aksjer. Samlet utgjør de den nest største aksjonærgruppen med 13,4 prosent, bak OBOS, men foran Folketrygdfondet.

Lærlinger får dessuten aksjer for 10.000 kroner ved ansettelse, og så for nye 10.000 kroner når de tar fagbrevet.

Veidekke åpner for kjøp i alle skalaer, så de ansatte trenger ikke gå inn med store beløp, hvis de ikke ønsker. Ansatte kan velge å finansiere kjøpet med et rentefritt lån, der de trekkes fra løpende lønn det neste året.

Ingen egenkapitaleffekt

– I 2018 kjøpte dere aksjer i markedet for å selge til de ansatte. Da har det ingen egenkapitaleffekt for selskapet?

– Nei, og det er det normale at vi kjøper i markedet. Ved emisjoner, som vi foretok i 2019, får vi også utvanningseffekten for øvrige aksjonærer, sier Anne Thorbjørnsen, HR- og HMS-sjef i Veidekke.

– Dette er primært et tilbud for å sikre økt engasjement og et sterkere forhold til bedriften, ikke for å sikre kapitaltilgangen, sier hun.

– Det viktige er at det bidrar til at ansatte får eierskap, mener finansminister Jan Tore Sanner.

– Det å eie i sin egen bedrift har en egenverdi, på samme måte som det har en verdi at folk eier egen bolig.

Lav turn-over

– Andelen aksjonærer blant de ansatte har sunket svakt de siste årene, samtidig som ordningen er utvidet. Vil den foreslåtte utvidelsen bety flere ansatteaksjonærer?

– Det vet vi foreløpig ikke. Men vi er veldig glad for utvidelsen og for etableringen av aksjesparekonto. Vi mener det sikrer engasjement og deltakelse at så mange ansatte er eiere, sier Thorbjørnsen.

Selskapet har ikke sammenlignet turn-over blant de ansatte med bedrifter uten tilsvarende aksjespareordning.

– Men vi har bare 6-7 prosent årlig turn-over og en gjennomsnittlig ansiennitet på 13 år, sier Thorbjørnsen.

I bedriften er det flere ansatte som over tid har spart godt over 1 million kroner i selskapets aksjer. Blant de største ansatteaksjonærene er det også flere av håndverkerne.

Alle egg i samme kurv

Robert Shiller er blant økonomene som har advart mot slike aksjeprogrammer, fordi de ansatte da legger alle eggene i samme kurv, og risikerer å miste jobben og sparingen på én gang.

– Var dere bekymret da coronaen slo til, og aksjekursen falt 36 prosent samtidig som utsiktene for byggearbeidet så dårlig ut?

– Nei, forsikrer Bjørkerot og Nikolaisen.

Sjekker aksjekursen: I Veidekke-brakka vises aksjekursen fortløpende, og sjekkes her av Anne Thorbjørnsen, Espen Midtbø Bjørkerot og Eirik Birkeland Nikolaisen fra Veidekke og finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Are Haram

– Er det aktuelt å selge unna aksjene for å kjøpe ny bil eller hytte?

– Ikke så langt, i hvert fall, sier Bjørkerot.

I år betaler Veidekke et ekstraordinært utbytte på 20 kroner pr. aksje, noe som gir god kontantstrøm også for de ansatte som er aksjonærer.

– Mest for etablerte

– Er denne adgangen mest brukt av etablerte, solide bedrifter, eller av nystartede vekstselskaper?

– Det er nok primært for de etablerte. For vekstbedriftene er opsjonsordningene viktigere, og der har regjeringen foretatt viktige forbedringer, sier Sanner.

– Jeg synes det er et problem at ikke flere bruker ordningen. Om dette blir en suksess, og dermed provenytapet blir større enn de 50 millioner kronene vi anslår, så er det egentlig en god nyhet, mener han.

aksjekjøp
ansatte
skatt
statsbudsjettet 2021
jan tore sanner
veidekke
Nyheter
Politikk