Aksjerabatt nesten ubrukt

Fra nyttår økes rabatten for ansatteaksjer kraftig. Til nå har ordningen bare vært brukt av 1 prosent av Norges ansatte.

Lite brukt: Finansminister Jan Tore Sanner håper flere følger i sporene til Anne Thorbjørnsen og Veidekke, hvor nesten halvparten av de ansatte har Veidekke-aksjer. Foto: Are Haram
Politikk

Etter utvidelser først fra 1.500 kroner til 3.000 kroner i 2017 og så igjen i vår, slipper ansatte skatt på aksjekjøp i egen bedrift som gir en fordel på 5.000 kroner.

Fra 2021 skal ansattes fordel utvides til 7.500 kroner, og fradraget fra 20 til 25 prosent, foreslår finansminister Jan Tore Sanner når han i neste uke legger frem statsbudsjettforslaget for 2021.

Kjøp 30.000 - betal 15.000

Med dagens satser kan ansatte for eksempel kjøpe aksjer med markedsverdi på 25.000 kroner for 15.000 kroner, uten at det gir inntektsskatt for den ansatte. Bedriften slipper også arbeidsgiveravgift for det samme beløpet.

Fra 2021 kan den ansatte betale 11.500 kroner for de samme aksjene, uten at rabatten skattlegges. Alternativt kan den ansatte kjøpe aksjer verdt 30.000 kroner for 15.000 kroner eller betale 30.000 kroner for aksjer med markedsverdi på 50.000 kroner.

Dette er regnestykket som bestemmer laveste pris ved kjøp av ansatteaksjer uten at det utløser skatt:

(Markedsverdi aksjer * 0,75) minus 7.500 kroner = Ansattepris aksjer.

Slipper skatt

Et vilkår for at slike aksjekjøp er skattefrie er at alle ansatte får samme tilbud, men mengden aksjer hver ansatt kan kjøpe kan skilles etter ansiennitet og andre objektive kriterier. Ordningen gir også adgang til å kjøpe aksjer i morselskapet, også når dette er utenlandsk.

Kjøper man aksjer med rabatt utenom denne ordningen, regnes rabatten som ordinær lønnsinntekt, og utløser full beskatning.

Skattegevinsten for den ansatte er marginalskatten på gevinsten på 7.500 kroner. For bedriften spares arbeidsgiveravgiften på det samme beløpet. Det betyr at provenyetapet for staten består av drøyt 40 prosent på den ansattes hånd pluss 10,6 prosent på arbeidsgivers hånd, altså drøyt 50 prosent samlet.

Nesten ikke brukt

Med et anslått provenytap på 80 millioner kroner med dagens ordning, betyr det at drøyt 30.000 personer benytter adgangen fullt ut.

Med utvidelsen blir totalt provenytap anslått til 130 millioner kroner. I så fall øker antallet til 34.000-35.000 personer. Det utgjør bare rundt 1,2 prosent av alle sysselsatte i Norge.

aksjer
ansatte
skatt
rabatt
statsbudsjettet 2021
Nyheter
Politikk