Kutter oljepengebruken til 3,0 prosent

Nede i 3,9 prosent av Oljefondet i år, videre til 3,0 prosent i 2021. 

Tok i for mye: Finansminister Jan Tore Sanner bruker mindre enn ventet i år, og enda mindre i 2021. Foto: Are Haram
Politikk

I statsbudsjettet for 2021 senker regjeringen oljepengebruken klart fra i år. For første gang opererer en regjering med to sett tall, ett med og ett uten krisetiltakene.

Målt mot handlingsregelen synker derfor pengebruken fra 4,2 prosent (anslaget i revidert) til 3,9 prosent i år (anslaget nå) og videre til 3,0 prosent neste år. Slår det til, slapp Norge unna krisen med bare ett år med høyere oljepengebruk enn hva handlingsregelen tilsier skal være normalen.

Statsbudsjettet for 2021 virker sterkt bremsende på aktiviteten, ved at budsjettimpulsen (endringen i statsbudsjettets etterspørsel) synker med 2,9 prosent. Årsaken er at det meste av coronatiltak avsluttes før eller tidlig i 2021. 

Nøkkeltallene


201920202021
Fastlands-BNP2,3−3,14,4
Sysselsetting1,6−1,60,6
Registrert ledighet2,24,93,1
Strukturelt, olekorrigert budsjettunderskudd252,0404,0313,0
Budsjettimpuls0,44,5−2,9
Coronajustert budsjettimpuls

1,0
Bruk av Oljefondet2,93,93,0

Raskere gjeninnhenting

Utenom coronatiltakene virker imidlertid budsjettet ekspansivt, tilsvarende 1,0 prosent av fastlands-BNP.

Sammenlignet med 2020, øker underskuddet med 61 milliarder kroner.

De fleste andre prognoser viser at BNP-veksten neste år blir omtrent like sterk som BNP-falleti år. 

Finansdepartementet er vesentlig mer optimistisk, og venter en vekst neste år som er 1,3 prosentpoeng sterkere enn fallet i år.

Mindre enn ventet

Ved revidert nasjonalbudsjett anslo regjeringen årets oljepengebruk til 480 milliarder kroner, en fordobling fra opprinnelig budsjett. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (SOBU), som er målet som brukes i handlingsregelen, ble anslått til 420 milliarder kroner. Gjennom sommeren er det blitt klart at mange av coronatiltakene blir vesentlig mindre brukt enn ventet. SOBU for i år er derfor senket til 404 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett anslo regjeringen å bruke 480 milliarder oljekroner i år. Tallet synker åpenbart, uten at regjeringen ennå har vist de nye tallene. I 2021 vil oljepengebruken, SOBU, synke til 313 milliarder kroner.