Promillereduksjon av eiendomsskatten

Den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom foreslås redusert med 1 promillepoeng. Høyst symbolsk, mener Eiendom Norge.

SYMBOLSK: Den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom foreslås redusert med 1 promillepoeng. – Endringene for verdsettelse og satser for primærbolig og sekundærbolig er høyst symbolsk, da provenyet av dette er minimalt, sier direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: NTB
Politikk

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille. Hensikten med å redusere satsen ytterligere er å senke skattetrykket i kommuner som i dag har høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, og forhindre at kommuner med lavere sats setter den opp til mer enn 4 promille.

Ifølge landsforbundet Huseierne er det i dag 101 kommuner som har en eiendomsskattsats på bolig mellom 5 og 4 promille. Blant disse er Trondheim, Fredrikstad og Tromsø. Forbundets undersøkelser viser at kommunene allerede har tatt hensyn til dette.

– I noen kommuner opplever mange boligeiere å få vesentlig høyere eiendomsskatt enn i fjor, selv med lavere skattepromille. Dette er en utvikling som rammer vanlige folk med ordinære boliger. Det liker vi i Huseierne dårlig, sier forbundets generalsekretær Morten Andreas Meyer.

– Høyst symbolsk

Direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge trekker fram at regjeringen foreslår å fjerne terskelen for å bruke dokumentert verdi for bolig og næringseiendom.

Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent fra 2020 til 2021, samtidig som rabatten økes for boliger med ligningsverdi over 15 millioner.

– Endringene for verdsettelse og satser for primærbolig og sekundærbolig er høyst symbolsk, da provenyet av dette er minimalt, sier Lauridsen.

Han mener at regjeringen med dette byråkratiserer systemet for formuesbeskatning av bolig og fritidsbolig.

– Ligningsverdisystemet bør forbedres og muligheten for kommunal taksering til eiendomsskatteformål må avskaffes, sier Lauridsen.

Primærboligen bør skjermes

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi.

Forbundets administrerende direktør Carl O. Geving peker på at dersom man først innfører en regel om redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 millioner kroner, er veien litt kortere til en gradvis høyere beskatning av primærboliger.

– Vi stiller oss derfor kritisk til regjeringens forslag om økt formuesskatt på primærboliger, sier Geving.

eiendomsskatt
eiendom norge
huseierne
bolig
eiendom
Nyheter
Politikk