Vaksine mot covid-19 blir gratis i Norge

Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

VAKSINE: Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Foto: NTB
Politikk

- Vi ønsker at flest mulig skal få tilbud om sikker og effektiv vaksine. Derfor vil vaksinasjon bli gratis. Regjeringens hovedprioritet i vaksinearbeidet er å kunne tilby tidlig vaksinering av hele den voksne befolkningen for å redusere alvorlig sykdom og død, og forebygge smittespredning, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

- Når flest mulig vaksinerer seg, vil det også redusere de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene pandemien har, påpeker Solberg.

Høy og rask dekning

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Et forslag om forskriftsendring vil sendes ut på kort offentlig høring.

- Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil sørge for at vaksiner og vaksinasjonsutstyr blir fordelt til kommuner og helseforetak. At kommunene og sykehusene får dekket sine kostnader til gjennomføring av vaksinasjon, er viktig for å sikre rask vaksinering. Samtidig vil det være slik at det må skje en prioritering av de første tilgjengelige vaksinedosene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Får vaksiner via EU

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og tidsplanene er usikre. Norge kan få tilgang til et begrenset antall vaksiner og sette i gang vaksinasjon tidlig i 2021.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.