Kan spare nær 1 mrd. på kontorer

Staten leier i snitt 30 prosent mer plass pr. ansatt enn den fastsatte arealnormen.

MYE Å SPARE: For Nikolai Astrup og kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Foto: Eivind Yggeseth
Politikk

Regjeringen har som mål å kutte de statlige leieutgiftene med 15 prosent innen 2029. Nå viser en ny Statsbygg-rapport at det kan være mye å hente i å leie kontorlokaler gjennom en smartere og mer standardisert metode, skriver TDN Direkt. 

– Dette vil gi en innsparing på 870 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

30 prosent større enn normen

Ifølge TDN Direkt leier staten i snitt 30 kvadratmeter til hver kontoransatt, men den fastsatte arealnormen for nye statlige kontorlokaler på 23 kvadratmeter. En forskjell på 30 prosent.

Med unntak av Nav og politiet er samtlige statlige virksomheter pålagt å benytte seg av Statsbygg som rådgiver når de skal inngå leiekontrakter for over 30 millioner i markedet. 

– I 2019 ga denne tjenesten store gevinster både når det gjelder areal- og kostnadseffektivisering. Rapporten viser at leiekontraktene som ble inngått i det private markedet i 2019, vil gi staten en innsparing på hele 346 millioner kroner over de neste 10 årene, skriver Statsbygg i rapporten. 

nikolai astrup
høyre
regjeringen
utleie
kontor
Nyheter
Politikk
Børs