Solberg med nye tiltak: – Situasjonen er svært alvorlig

Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret over smitteutviklingen av coronaviruset. Nå innfører hun nye tiltak.

Statsminister Erna Solberg. Foto: NTB
Politikk

– Kurven blir brattere uke for uke. Den siste uken har vi oppdaget nesten like mange smittetilfeller som i september. Vi våkner til stadig nye rekorder, sier Erna Solberg.

Regjeringen anbefaler nå at alle holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt. Regjeringen innfører også nasjonal skjenkestopp ved midnatt. 

Det blir også strengere regler for innreisende til Norge, samt at unødvendige innenlandsreiser bør unngås. Det blir fremover tillatt med maks 20 personer på private arrangementer, ned fra maks 50 personer. Det anbefales å holde minst to meter avstand hos personer i risikogruppen.

Se faktaboks med alle tiltakene i detaljer i bunn av saken.

– Utviklingen kan snus om vi setter inn sterkere tiltak og demper sosial kontakt. Det betyr at folk må holde seg mest mulig hjemme. Nå er situasjonen særlig utfordrende i Oslo og Bergen. Tiltakene som har vært satt inn, har ikke vært tilstrekkelig til å dempe smitten, sier Solberg.

– De kommende uker må alle i størst mulig grad holde seg hjemme. Vi må redusere antallet mennesker vi møter, understreker statsministeren.

Høyre-politikeren ber folk om å passe på samlinger med alkohol spesielt, på grunn av at hun mener det har ført til smitte.

– Nå må det være slutt på festene for en periode fremover, sier Solberg.

Solberg peker på at FHI tror man oppdager 60 prosent av smittetilfellene. I Norge er det registrert 620 nye smittetilfeller det siste døgnet. Onsdag var 70 innlagte på sykehus. 

– Situasjonen er svært alvorlig. Fortsetter smitteutviklingen kan vi oppleve det stadig flere land i Europa gjør, sier Erna Solberg.

– Frykten er at man får et helsevesen som kollapser, legger Solberg til.

Sist uke ble det meldt om 3073 tilfeller av coronavirus i Norge, en økning på hele 79 prosent fra uken før. 

– Vi har ikke mistet kontrollen, men vi har mindre kontroll enn vi ønsker og det går i gal retning. Øker smitten videre, kan vi miste kontrollen og sykehusene kan bli overveldet av pasienter som trenger behandling, sier Solberg. 

Solberg sier videre at dette vil ramme deler av økonomien. Hun ber om solidaritet. 

− Regjeringens tiltak er nødvendige for å stoppe smitten. Samtidig rammer de næringslivet hardt. Derfor må myndighetene følge opp med en generell kompensasjonsordning, hurtigere permitteringsmuligheter og lønnstilskudd, slik som i vår. Mange av våre virksomheter frykter nå omsetningsfall og permitteringer, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Dette er de nasjonale coronatiltakene regjeringen innfører:

Anbefalinger for hele landet:

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for hele landet

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

I tillegg kommer det flere tiltak i regioner med mye smitte.

NTB