Ny krisepakke: Flypassasjeravgift skrotes og bedrifter får mer støtte

FrP har fått plusset på 4,4 milliarder kroner på regjeringens siste coronakrisepakke. Nå får bedriftene mer, og flypassasjeravgiften skrotes hele neste år.

ENIGHET: FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug (t.v.) og partileder Siv Jensen under en pressekonferanse på Stortinget, etter enighet ny delavtale om coronatiltak. Foto: NTB
Politikk

FrP og regjeringspartiene har sittet i forhandlinger den siste uken, og kom mandag til enighet. Totalt er den nye krisepakken på 22,1 milliarder kroner.

– Nå er Norge i en krise. Vi må sikre arbeidsplasser og vi må sikre også at folk har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier FrP-nestleder Sylvi Listhaug, som har ledet forhandlingene for partiet.

Økt coronakompensasjon

Krisepakken, som nå har flertall i Stortinget, er blant annet blitt «oppgradert» på følgende punkter:

 • Bedrifter med stor omsetningssvikt får økt coronakompensasjonen. For november og desember blir dekningen på 85 prosent, mot 70 prosent som regjeringen foreslo. Deretter vil den være på 80 prosent i januar og februar. For september og oktober settes den til 70 prosent, mot 60 som regjeringen foreslo.
 • Makstaket for utbetalinger heves også fra 50 til 80 millioner kroner.
 • Flypassasjeravgiften fjernes ut 2021. I tillegg skal regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

Lavmoms opprettholdes i første halvår

 • Den lave satsen på den såkalte lavmomsen på 6 prosent blir opprettholdt i første halvår. Dette gjelder blant annet kultur, reiseliv og transport.
 • 400 millioner kroner for å hjelpe mot ensomhet for eldre.

Avtalen innebærer også at man på nyåret skal vurdere å videreføre kompensasjonsordningen for de kriserammede bedriftene dersom det er behov for det.

– Vi ønsker at regjeringen skal være i forkant, ikke på etterskudd slik de har vært til nå, sier Listhaug.

Statsbudsjettet gjenstår

Nå som det er enighet om krisepakken, skal FrP og regjeringspartiene for alvor i gang med å forhandle om statsbudsjettet.

– Denne pakken er en liten del av statsbudsjettet for 2021. Det venter nå tøffe forhandlinger for å komme til enighet om resten, sier Listhaug.

Justeringer i regjeringens coronakrisepakke

Dette er regjeringspartiene og FrP blitt enige om i forhandlingene om coronakrisepakken:

 • Økt kompensasjonsgrad til coronarammede bedrifter. I perioden september-oktober øker den til 70 prosent, i november og desember til 85 prosent og i januar og februar til 80 prosent. Maksimal utbetaling pr. måned settes til 80 millioner kroner.
 • Regjeringen skal lage en ny modell for kompensasjonen for perioden etter februar. Dersom smittesituasjonen tilsier det, skal et slikt forslag fremmes for Stortinget innen utgangen av januar.
 • Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges ut første halvår, mens løpetiden forlenges til seks år.
 • Flypassasjeravgiften blir fjernet for hele året.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter forsterkes til totalt 2 milliarder kroner neste år.
 • Den reduserte satsen med lavmoms for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport blir videreført til 1. juli.
 • 35 millioner til å sikre driften av den private flyplassen Torp i årets fire første måneder.
 • Minstekravet for å søke støtte til publikumsåpne arrangementer som blir avlyst, reduseres fra 500 til 350 personer.
 • Støtten til pakkereisearrangørers refusjon av avlyste reiser økes fra 40 til 60 prosent.
 • Totalt settes det av 400 millioner kroner til tiltak for å bekjempe ensomhet blant eldre.
 • Krisepakken er totalt styrket med 4,4 milliarder kroner.
Kilde: NTB
coronavirus
covid-19
coronakrisen
krisepakke
frp
regjeringen
stortinget
sylvi listhaug
siv jensen
flypassasjeravgift
kompensasjon
moms
lavmoms
kompensasjonsordningen
statsbudsjett
Nyheter
Politikk