Unge Høyre foreslår å kutte støtten til trossamfunn

Den offentlige støtten til trossamfunn bør erstattes av en frivillig kirkeskatt, mener Unge Høyre. Nå håper de forslaget blir del av moderpartiets program.

Sundvolden 20201003. Ola Svenneby ble valgt til ny leder av Unge Høyre på Sundvolden hotell lørdag. Foto: Unge Høyres Landsforbund / NTB Foto: NTB
Politikk

– Jeg er ikke uenig i at religiøs tilhørighet er viktig for mange. Spørsmålet er ikke om tro, men om andre skal betale for det, sier Ola Svenneby, leder i Unge Høyre til Vårt Land.

Rundt 800 tros- og livssynssamfunn får hvert år offentlig støtte på mellom 6 og 7 milliarder kroner årlig fra stat og kommune. Tidligere har bare FrP tatt til orde for å fjerne all statsstøtte til tros- og livssynssektoren. Partiet vil kun bevilge penger til vedlikehold av kirkebygg.

Vedtaket om å kutte trosstøtten ble gjort under Unge Høyres landsmøte tidligere i høst. Nå har ungdomspartiet spilt forslaget inn til Høyres partiprogram. Unge Høyre vil erstatte dagens ordning med en frivillig kirkeskatt, der man i selvangivelsen kan krysse av for om man vil betale skatt til trossamfunnet man tilhører.

– Da kan de som er medlem av en menighet eller et trossamfunn få lov til å betale for det selv, mens de som ikke er medlem skal få slippe å betale, sier Svenneby.

Han sier han har tro på at forslaget vil bli en del av Høyres partiprogram, om ikke i denne runden så i alle fall på sikt.

høyre
ola svenneby
unge høyre
trossamfunn
kirkeskatt
Nyheter
Politikk